Den norske kirke

Kirkevalget: 480 kandidater til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Del

I høst er det kirkevalg, og 480 navn står på lister til valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Kirkevalget 2023: For første gang planlegges det for digital forhåndsstemming i kirkevalget, fra 10. august. Foto: Try/Den norske kirke.
Kirkevalget 2023: For første gang planlegges det for digital forhåndsstemming i kirkevalget, fra 10. august. Foto: Try/Den norske kirke.

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

Flere navn og lister enn ved forrige kirkevalg 

Til valg av leke medlemmer til landets elleve bispedømmeråd er det 480 navn fordelt på 41 lister. Det er flere enn i 2019, da var det 402 kandidater fordelt på 31 lister. De som velges, blir også medlemmer av Kirkemøtet, kirkens øverste demokratiske organ. Tallene for kandidater til menighetsråd blir først klare i juni.

Blant alle kandidatene er 23,3 prosent under 30 år. Kirkemøtet vedtok i 2022 at en av disse bør stå på en av de tre øverste plassene. 30 av listene innfrir dette. Totalt sett er det jevn kjønnsbalanse, 50,4 prosent kvinner og 49,8 prosent menn.

I tillegg til de leke medlemmene skal det velges en prest og en kirkelig tilsatt i hvert bispedømme. I hvert av disse valgene er det normalt fem kandidater. Det gir 110 kandidater totalt – med mindre det er fremmet flere kandidater gjennom supplerende nominasjon. 

Tre registrerte nomineringsgrupper og Nominasjonskomiteens liste

Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg kommer Nominasjonskomiteens liste, der en lokalt oppnevnt nominasjonskomite lager forslag til liste.

Bønnelista har ti godkjente lister, Frimodig kirke har åtte og Åpen folkekirke har elleve. I tillegg har Bønnelista og Frimodig kirke inngått et listesamarbeid om felles liste i Tunsberg bispedømme. Nominasjonskomiteens liste stiller i alle bispedømmer.

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme fra 10. august – og for første gang planlegges det for digital forhåndsstemming i kirkevalget.

Kontakter

Bilder

Kirkevalget 2023: For første gang planlegges det for digital forhåndsstemming i kirkevalget, fra 10. august. Foto: Try/Den norske kirke.
Kirkevalget 2023: For første gang planlegges det for digital forhåndsstemming i kirkevalget, fra 10. august. Foto: Try/Den norske kirke.
Last ned bilde

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom