Human-Etisk Forbund

Kirkevalget må skilles fra kommune- og fylkesvalget

Del

Human-Etisk Forbund krever at interne valg i tros- og livssynssamfunn skilles fra offentlige valg.

Når vi i Norge til høsten går til valg for å stemme på partiene vi ønsker at skal styre i kommunen og fylket vi tilhører, så vil vi samtidig bli oppfordret og veiledet til å stemme i kirkevalget.

Kirken og andre tros- og livssynssamfunn likestilte fra 2017
Fra 2017 er Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt, og skal i prinsippet være likestilt andre tros- og livssynssamfunn i Norge. Det må innebære rett til å selv bestemme over egne valg og å ha ansvaret for å gjennomføre disse på egen hånd.
Et internt valg i ett av mange livssynssamfunn

Kirkeloven setter krav om at valg i Kirken, et internt valg i ett av mange tros- og livssynssamfunn i Norge, skal foregå samtidig med, og i umiddelbar nærhet til, valg til de offentlige demokratiske institusjonene.

Paragrafen er videreført i høringsforslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn (Trossamfunnsloven). Dette på tross av at Stålsett-utvalget (Det livssynsåpne samfunn, NOU 2013:1) til slutt kom frem til at «utvalget vil på prinsipielt grunnlag konkludere med at det for framtiden ikke bør legges opp til at valg i Den norske kirke, eller noe annet tros- og livssynssamfunn, kobles sammen med de offentlige valgene, verken i form av samlokalisering eller felles tilrettelegging og presentasjon».

Samtidig forhindrer dette Den norske kirke i å selv bestemme hvor, hvordan, og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg.
Human-Etisk Forbund krever at:
- Regjeringen i arbeidet med ny lov om tros- og livssynssamfunn sikrer at kirkevalget adskilles fra lokalvalg og avholdes uten sammenheng med offentlige valg.
- Alle tros- og livssynssamfunn må selv få bestemme hvor, hvordan og når de skal gjennomføre sine demokratiske valg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund
Brugata 19
0186 Oslo

+47 23 15 60 00http://www.human.no

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Følg pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Human-Etisk Forbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund