Den norske kirke

Kirkevalget 2023: Disse nomineringsgruppene er registrert

Del
For første gang er det registrert tre nomineringsgrupper til kirkevalget: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg stiller Nominasjonskomiteens liste.
11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Foto: Den norske kirke
11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Foto: Den norske kirke

11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene. Kirkevalget avholdes i valglokaler i nær tilknytning til det offentlige kommune- og fylkestingsvalget.  

Innen fristen 02.01.2023 er det tre nomineringsgrupper som i tillegg til Nominasjonskomiteens liste har registrert seg: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. Frimodig kirke er registrert for første gang. 

Det er også mulig for en gruppering å stille liste uten å være registrert innen fristen. Disse har i så fall ikke krav på økonomisk støtte. 

Digitalt forhåndsvalg starter 10. august 

Nytt i årets kirkevalg, er muligheten til å forhåndsstemme digitalt. Alle velgere vil fra 10. august til 6. september kunne avgi sin stemme fra mobil, nettbrett eller pc ved å logge inn med BankID eller lignende. 

De som ønsker å forhåndsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhåndsstemmedag 31. august, eller andre tidspunkter i egen menighet eller en menighet der de befinner seg.  

Dersom man heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune- og fylkestingsvalget 11. september.  

Jobber med valglistene 

I kirkevalget velges de som skal utgjøre menighetsrådene i landets nær 1200 menigheter. I tillegg kan man stemme på medlemmer til landets 11 bispedømmeråd. Medlemmene av bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet, kirkens øverste organ.  

Nomineringsgruppene og nominasjonskomiteene jobber nå med å utarbeide valglister. Listene må innfri krav om blant annet alderssammensetning og kjønnsbalanse. 

Nomineringsgruppene har selv ansvar for å rekruttere kandidater og sette sammen sine lister. Nominasjonskomiteens liste settes sammen av en lokalt oppnevnt nominasjonskomité, og er uavhengig av nomineringsgruppene. 

Les mer om kirkevalget på kirken.no/valg 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Foto: Den norske kirke
11. september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15 år. Foto: Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no