Den norske kirke

Kirkerådet lyser ut 1,6 millioner til utvikling av diakoni

Del
– Gjennom diakonien åpner og bygger vi fellesskap. Det handler om å få til noe sammen. For fjerde år på rad lyser vi ut midler til nyskapende prosjekter.
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener satsingen på diakoni er viktig. Foto: Den norske kirke
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener satsingen på diakoni er viktig. Foto: Den norske kirke

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener satsingen er viktig. Hun ønsker at flere kirker etablerer samarbeid med kommunale og frivillige aktører for å gjøre diakonalt og sosialt arbeid i lokalsamfunnet.

– Jesus stilte spørsmålet "hva vil du jeg skal gjøre for deg?". Vi skal ta vare på vår neste og på alt Gud har skapt. Kirken utfordres derfor til å ha et utstrakt sosialt arbeid og et sterkt samfunnsengasjement i samarbeid med andre, sier Raaum.

Hun fortsetter: – Kirken var tidlig ute med å drive sykehus, skoler og tilbud til fattige. Dersom kirken skal være kirke, må den også satse på diakoni. Med disse pengene vil vi inspirere til å utvikle nye prosjekter som passer med tiden vi lever i. Ingen skal utelates i vårt samfunn.

Bærekraftsmålene er sentrale i diakonien

Kirkerådet bestemte i sitt møte 25. mars at prosjektene skal være knyttet til FNs bærekraftsmål.

– Det handler om å få til noe sammen. Diakonale prosjekter bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. I denne tilskuddssordningen peker vi spesielt på målene om å utrydde fattigdom, god helse og livskvalitet, redusere ulikhet, ansvarlig forbruk og produksjon, og å stanse klimaendringene.

Prosjektene skal enten gjøres i samarbeid med kommunale eller frivillige aktører, eller utvikle lokalt frivillig engasjement og metodikk som hele kirken kan dra nytte av.

Bærekraftsboka gir både teologisk og praktisk inspirasjon til arbeidet med bærekraftsmålene. Den finner du her.

Stor økning i sosiale tilbud i 2022

I 2022 var det 20 % flere sosiale og diakonale tilbud i kirken sammenlignet med året før. Russlands fullskalainvasjon av Ukraina og flere mennesker på flukt skapte et stort behov for en tilgjengelig kirke.

En ekstraordinær tilskuddsordning til aktiviteter for ukrainske flyktninger ga 47 menigheter og fellesråd penger til blant annet måltider, julegudstjenester på ukrainsk, folkedans og sommerleir.

Les mer om de ulike aktivitetene i rapporten "Særskilt tilskudd til frivillighetens innsats for inkludering av nyankomne fra Ukraina".

Kan søke fra 11. april

Det er menighetsråd, fellesråd og andre aktører som samarbeider med menighet eller fellesråd som kan søke. Bispedømmerådene kan søke i samarbeid med andre enheter. De som tidligere har søkt, kan søke igjen.

Søknadsordningen åpner 11. april. Hvert prosjekt kan få mellom 100 000 og 500 000 kr. Prosjektene skal ha en egenandel på minst 5 %. Det er også andre vilkår som gjelder. Søknadsfristen blir 7. juni 2023 klokken 15.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener satsingen på diakoni er viktig. Foto: Den norske kirke
Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener satsingen på diakoni er viktig. Foto: Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom