Den norske kirke

Kirkens tall er klare

Del

- Vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke, sier Kirkerådets direktør.

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Foto: Bo Mathisen)
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Foto: Bo Mathisen)

Fredag 15. mars kom den årlige statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Flere nøkkeltall for Den norske kirke viser en nedgang.

- Vi ønsker at Den norske kirke fortsatt skal være til stede over hele landet. Både medlemstall og andre nøkkeltall viser en liten tilbakegang og vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke i alle lokalsamfunn. Vi ønsker at alle møtene med kirken skal være preget av åpenhet, ærlighet og god faglighet enten folk kommer til kirken i glede eller i sorg, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

Konfirmasjons- og vielsestallene er så å si stabile, mens det fortsatt er synkende netto dåpstall i kirken. Dåpsandelen blant medlemmers barn er stabil. Generelt viser tallene en nedgang i oppslutning.

- Selv om tallene går nedover, er vi fortsatt en stor og levende kirke med 70.000 personer som blir døpt, konfirmert eller viet gjennom året og fem millioner gudstjenestebesøk. Vi har 3,6 millioner medlemmer, kompetente ansatte, folkevalgte og frivillige over hele landet som bidrar for at folkekirka fortsatt skal være et sted for tro og tilhørighet. 

Det har vært nedgang i kirkelig oppslutning over mange år, og dette er tall kirkens ledelse og ansatte tar på alvor.

-  Dette gir oss også et grunnlag for å reflektere rundt prioritering av ressurser og vi må fortsette arbeidet med rekruttering av dyktige medarbeidere som kan bidra til inspirerende gudstjenester, kulturopplevelser, en utstrakt hånd og den gode samtalen. Derfor satser vi på digital formidling og sosiale medier som en måte å komme i kontakt med medlemmene våre.

Les tallene i SSBs KOSTRA-database her.

Kontakter

Bilder

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Foto: Bo Mathisen)
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. (Foto: Bo Mathisen)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke