Den norske kirke

Kirkemøtet vil ha en samlet og samordnet ledelse

Del

Kirkemøtet har fattet et prinsippvedtak om at kirken skal ha en samlet og samordnet arbeidsgiverorganisering, men der prestene fortsatt skal ha rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver. Nå starter arbeidet med videre behandling og utredning.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. Foto: Den norske kirke
Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. Foto: Den norske kirke

– Kirkemøtet har fattet et prinsippvedtak som betyr at kirken skal ha en samlet og samordnet arbeidsgiverordning der alle som jobber sammen også skal ledes sammen. Dette sikrer at vi fortsatt kan levere på det aller viktigste, nemlig å være en åpen og tilgjengelig kirke for folk over hele landet, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Preses Olav Fykse Tveit understreker betydningen av at alle i kirken, uansett hvilken arbeidsgiverorganisering man ønsket, nå står sammen.

– Uansett hva vårt opprinnelige standpunkt var, har vi alle hatt et felles mål om å sikre at kirken er en god arbeidsgiver for alle som jobber her. Nå som vi har fått et prinsippvedtak er det viktig at alle i ledende roller fokuserer på å bygge kirken sammen, sier Olav Fykse Tveit.

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen sier vedtaket er starten på videre arbeid med utredninger til Kirkemøtet.

– Dette er et prinsippvedtak, altså en beslutning på et overordnet nivå. Det skjer ingen endringer i dag. I stedet starter nå et omfattende arbeid med nye utredninger, og det blir opp til kommende Kirkemøter å behandle detaljene, sier Vad Nilsen.

Kirkerådet tegnet ut og vurderte tre modeller for organisering av arbeidsgiveransvaret for alle som jobber lokalt: modell en med utgangspunkt i soknet som arbeidsgiver, modell to med utgangspunkt i rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver og modell tre som viderefører både rettssubjektet Den norske kirke og soknene som arbeidsgivere, men samler utøvelsen av en del arbeidsgiverfunksjoner.

Sentralt i arbeidet med en ny organisering har vært å sikre best mulig ressursforvaltning nasjonalt og lokalt​, at alle ansatte skal ha en god og kompetent arbeidsgiver med tverrfaglig ledelse​ og mest mulig likebehandling​. Det er også svært viktig å få en organisering som reduserer dobbeltarbeid og frigjør ressurser til kirkelig tilstedeværelse lokalt.

I innstillingen fra komiteen anbefalte 18 medlemmer modell tre, 2 medlemmer gikk inn for modell to, mens 1 medlem ønsket modell en.

I Kirkemøtets behandling fikk modell tre flertall med 53 stemmer. Modell to fikk 52 stemmer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. Foto: Den norske kirke
Kristin Gunleiksrud Raaum er leder for Kirkerådet. Foto: Den norske kirke
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke