Den norske kirke

Kirkelig organisering sendes på høring

Del

Kirkerådet har vedtatt å sende utredningen «Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering» ut på høring. Høringen sendes i dag ut til kirkelige høringsinstanser som bl.a. fellesråd og menighetsråd og svarfrist er satt til 1. desember. Det sendes en mer begrenset høring til kommunene og andre offentlige høringsinstanser og denne har frist 15. oktober.

Utredningen ble overlevert Kirkerådet 7. april i år av Müller-Nilssen-utvalgets leder Morten Müller-Nilssen.

– Som Kirkeråd er vi gitt en ledende rolle i prosessen mot en fremtidig kirkelig organisering. Vi er valgt til å ta et helhetlig ansvar, for hele kirken. I den fasen vi er nå, er noe av det viktigste vi gjør å legge til rette for en bred og åpen høring, der ulike grupper faktisk blir hørt, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksud Raaum.

Hun påpeker at Müller-Nilssen-utvalgets utredning inneholder tre ulike modeller for hvordan et justert prostinivå kan bli en felles arbeidsgiverenhet for alle som arbeider lokalt. Det er også tre ulike modeller for daglig ledelse i prostifellesrådet.

– Vi har holdt på med denne prosessen lenge. Målet Kirkemøtet har vedtatt siden 2005 er én arbeidsgiverlinje. Den nye trossamfunnsloven legger noen steiner på plass. Nå er det er viktig å gi nok tid og å legge til rette for at alle kan ta stilling til de ulike spørsmålene, sier Gunleiksrud Raaum.

­– Dette er et stort og viktig arbeid som krever mer samhandling på tvers, for at vi skal være en kirke som enda bedre bruker ressursene best mulig. Som kirke har vi ansvar for å finne veien videre og koble sammen de ulike linjene vi har hatt de siste tiårene. For å få til dette må vi høre på hverandre og anerkjenne de ulike oppgavene vi har og som vi skal forme videre i fellesskap, sier preses i Bispemøtet, Olav Fykse Tveit.

I møtet 15. juni vedtok Kirkerådet også å sette i gang en videre utredning av blant annet forslag til prosess for å fastsette ny prostistruktur, oppgave- og ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd i ny kirkelig organisering og biskopens lederrolle og tilsyn. Disse utredningene skal bygge videre på utredningsarbeidet fra prosjekt kirkelig organisering og avklare de gjenstående elementene som Müller-Nilsen-utvalget har bedt om at konkretiseres nærmere. Det vil også bli satt i gang utredninger knyttet til organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt i ny kirkelig organisering og bispedømmerådets rolle og ansvar hvis arbeidsgiveransvaret flyttes til prostifellesrådet.

Delutredningene skal ha frist 31.12 2021, og legges fram for Kirkerådet i februar.

Kirkerådet vedtok også at Kirkemøtet i 2022 utsettes fra april til september, og at Kirkemøtet i 2023 blir i august.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke