MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Kinoreklame før Aquaman frikjent i MFU

Del

Filmen er ikke særskilt rettet til barn under 13 år

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på kinoreklame vist før filmen Aquaman. Klageren mente at reklamefilmene for Pepsi-Cola, RedBull, Litago fra Tine og Coca-Cola før Aquaman var i strid med MFUs retningslinjer for markedsføring særlig rettet til barn.
MFU har et forbud mot reklame for produkter på MFUs liste på kinoforestillinger som er særskilt rettet til barn under 13 år. Aquaman har et innhold som gjør at den ikke klassifiseres som en «barne- og familiefilm». Den klassifiseres av kinodistributørene som en «ung/ungdomsfilm». Etter retningslinjene er det adgang til åvise reklamefilmer før ung/ungdomsfilmer dersom seerandelen på barn under 13 år er under 15%. Andelen billetter solgt til barn under 14 år var for Aquaman 5,78 %.
Visningen av reklamefilmene på denne forestillingen var derfor ikke i strid med MFUs retningslinjer.

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.