GlobeNewswire

Kinnevik:Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Dela

Det har varit ett händelserikt andra kvartal, under vilket vi har fortsatt arbetet med att vikta om vår portfölj till en större andel tillväxtbolag. Detta har gjorts bland annat genom att stötta högpresterande bolag i vår privata portfölj, utvärdera vårt ägande i Millicom, samt genom att stötta börsnoteringen av Global Fashion Group.

Georgi Ganev, Kinneviks vd

VIKTIGA HÄNDELSER I PORTFÖLJEN

  • Global Fashion Group började handlas på Frankfurtbörsen 2 juli. I samband med börsintroduktionen genomförde bolaget en nyemission om cirka 200 MEUR varav 60 MEUR från Kinnevik, i syfte att driva fortsatt tillväxt
  • Livongo har meddelat att man avser börsnoteras med ett tilltänkt prisintervall som motsvarar en värdering på fullt utspädd basis om 2,1-2,4 MdUSD före emission av nya aktier i samband med börsnoteringen. Kinnevik har kommit överens om att köpa aktier från en av Livongos investerare till det slutliga priset i noteringen, och vi har även meddelat vårt intresse av att köpa ytterligare nyemitterade aktier i samband med noteringen

INVESTERINGSAKTIVITET

  • Totala investeringar om 1.367 Mkr under kvartalet varav 632 Mkr i GFG, 336 Mkr i Kolonial, 156 Mkr i Monese, 85 Mkr i Pleo och 157 Mkr i andra befintliga innehav
  • Under kvartalet meddelade Kinnevik vår intention att avyttra och dela ut innehavet i Millicom. Medan en transaktion i två steg inte kunde genomföras på villkor som var tillräckligt attraktiva, så är vi fortsatt fast övertygade om att stärka vår finansiella ställning och att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtfokuserade bolag. Följaktligen fortsätter vi att utvärdera alternativ i relation till vårt ägande i Millicom

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 89,0 Mdkr (323 kr per aktie), en ökning med 4,7 Mdkr eller 6% under kvartalet, framförallt drivet av en positiv aktiekursutveckling i Zalando och Tele2 samt positiva värdeförändringar på Livongo och Babylon, vilket till viss del motverkades av negativ värdeutveckling i Global Fashion Group
  • Nettoskulden ökade under kvartalet med 1,7 Mdkr till 5,7 Mdkr, motsvarande en belåningsgrad om 6,0% av portföljvärdet

En telefonkonferens kommer att hållas idag den 19 juli 2019 kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/m6/p/wyhqdzwo

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333000804
SE: +46 856642651
US: +1 6319131422

Kod: 73808843#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Viking Cylinders, a Hexagon Ragasco brand joins the Arbor Day Foundation’s Time for Trees™ Initiative6.12.2019 14:10:00 CETPress release

Viking Cylinders, a Hexagon Ragasco brand, today announced it is joining the Arbor Day Foundation for the launch of its Time for Trees initiative, a commitment to plant 100 million trees in forests and communities worldwide by 2022, alongside its partners. "Every time a consumer switches from a steel tank to a Viking Cylinder, we will plant a tree,” said Sean Ellen, Managing Director of Hexagon Ragasco North America. See attached press release by Hexagon Ragasco for more information. About Hexagon Ragasco Viking Cylinders is the North American brand of Hexagon Ragasco. Hexagon Ragasco is the world's leading producer of composite LPG cylinders with over 16 million units in globally and over 100,000 in the US. The high-volume, highly automated production facility in Raufoss, Norway is the most advanced of its kind world-wide. Hexagon Ragasco's products are unique and provide many advantages over steel cylinders in terms of safety and user-friendliness. Hexagon Ragasco is a wholly-owned s

Sista dag för handel med BTA B i Oboya6.12.2019 13:14:00 CETPressemelding

Oboya Horticulture Industries AB: s (” Oboya” eller” Bolaget”) företrädesemission har registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel i Bolagets betalda tecknade aktier, OBOYA BTA B, är den 11 december 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 december 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 17 december 2019. Efter registrering av företrädesemissionen och den kvittningsemission som offentliggjordes den 25 november 2019 uppgår Oboyas aktiekapital till 1 256 175,08 SEK och antalet B-aktier till 34 485 918. Rådgivare Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. För mer information, vänligen kontakta: Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ) Tel: + 86 159 6983 5999 E-post: robert.wu@oboya.cc Hemsida: www.oboya.se Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Advise

Medtronic Announces Cash Dividend for Third Quarter of Fiscal Year 20206.12.2019 12:45:00 CETPress release

DUBLIN, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- The board of directors of Medtronic plc (NYSE:MDT) today approved the fiscal year 2020 third quarter cash dividend of $0.54 per ordinary share, representing an 8 percent increase over the prior year. This quarterly declaration is consistent with the dividend announcement made by the company in June 2019. Medtronic is a constituent of the S&P 500 Dividend Aristocrats index, having increased its annual dividend payment for the past 42 consecutive years. The dividend is payable on January 17, 2020, to shareholders of record at the close of business on December 27, 2019. About Medtronic Medtronic plc ( www.medtronic.com ), headquartered in Dublin, Ireland, is among the world’s largest medical technology, services and solutions companies – alleviating pain, restoring health and extending life for millions of people around the world. Medtronic employs more than 90,000 people worldwide, serving physicians, hospitals and patients in more than 150 count

Oasmia’s rights issue has been oversubscribed6.12.2019 12:25:00 CETPress release

The preliminary result of the rights issue in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” or the “Company”), in which the subscription period ended on 4 December 2019, amounts to 198,329,980 shares subscribed for in the rights issue with subscription rights, which corresponds to approximately 99.5 percent of the rights issue. In addition, the Company has received applications to subscribe for 78,277,041 shares without subscription rights, corresponding to approximately 39.3 percent of the rights issue. Thus, the rights issue has been oversubscribed. “I am very pleased with the outcome in the rights issue, and grateful for the support from our shareholders. I’m impressed by the Oasmia team’s performance to, under pressure, show the market their determination to transform Oasmia into a commercial entity with a thrilling agenda going forward”, comments Jörgen Olsson, Chairman of the Board. The preliminary result of the rights issue in Oasmia, in which the subscription period took place from

Oasmias företrädesemission övertecknad6.12.2019 12:25:00 CETPressemelding

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller “Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 4 december 2019, visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. ”Jag är mycket nöjd med utfallet i företrädesemissionen samt är tacksam för det stöd vi fått från våra aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande framtida agenda”, kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson. Det preliminära utfallet i Oasmias företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 20 november 2019 till o

Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds6.12.2019 10:07:00 CETPress release

Auction date 2019-12-06 Loan 3109 Coupon 1.00 % ISIN-code SE0005703550 Maturity 2025-06-01 Tendered volume, SEK mln 250 +/- 250 Volume offered, SEK mln 750 Volume bought, SEK mln 250 Number of bids 5 Number of accepted bids 2 Average yield -1.917 % Lowest accepted yield -1.929 % Highest yield -1.899 % % accepted at lowest yield 60.00 Auction date 2019-12-06 Loan 3113 Coupon 0.125 % ISIN-code SE0009548704 Maturity 2027-12-01 Tendered volume, SEK mln 250 +/- 250 Volume offered, SEK mln 450 Volume bought, SEK mln 250 Number of bids 4 Number of accepted bids 1 Average yield -1.855 % Lowest accepted yield -1.855 % Highest yield -1.855 % % accepted at lowest yield 100.00