GlobeNewswire by notified

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma

Dela

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 oktober 2021, och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 20 oktober 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Kinnevik tillhanda senast denna dag.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 13 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 oktober 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Aktieägare kan även poströsta digitalt. Länk till digital poströstning finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Poströstningsformulär och digitala poströster ska vara Kinnevik tillhanda senast onsdagen den 20 oktober 2021. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till extra bolagsstämman:

 1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2021, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. ändring av bolagsordningen,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,
  4. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av incitamentsaktier,
  5. vederlagsfri överlåtelse av egna incitamentsaktier till deltagarna i programmet, och
  6. överlåtelse av egna incitamentsaktier till den verkställande direktören och seniora medlemmar i Kinneviks investeringsteam till marknadsvärde.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Palette Life Sciences Announces Completion of $30 Million Equity Financing and Expansion of the Board of Directors20.10.2021 23:45:00 CEST | Press release

-Funds will be used for expansion of commercial US footprint and acceleration of clinical development of Barrigel®- SANTA BARBARA, Calif. and STOCKHOLM, Sweden, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Palette Life Sciences, a Swedish domiciled, fully integrated global life sciences company dedicated to improving patient outcomes, announced today that the company has completed a $30 million equity financing during the spring and also expanded its Board of Directors by five members. “This capital raise allows for Palette Life Sciences’ to continue to expand our commercial presence in the United States and other key markets and bring products like Barrigel® to the global marketplace,” said Per G. Langö, Chief Executive Officer and Board Director of Palette Life Sciences. “We are excited to strengthen our team with the appointment of exceptional leaders. Each will provide significant expertise in their respective functions as we expand our product portfolio and deliver best in class care to our

The New England Journal of Medicine publishes the results of the NATIVE Phase IIb clinical trial with lanifibranor in NASH20.10.2021 23:07:18 CEST | Press release

In the Phase IIb NATIVE, lanifibranor met both the primary and key secondary endpoints, including NASH resolution with no worsening of fibrosis and improvement of liver fibrosis with no worsening of NASHNATIVE was the first clinical trial demonstrating an effect on the composite histology endpoint of NASH resolution and improvement of fibrosisNATiV31, a pivotal phase III trial of lanifibranor in NASH is currently ongoing with first clinical trial sites initiated and patients screened in the United States and if topline results, expected H2 2024, are positive, intent is to seek U.S. accelerated approval and EU conditional approval Daix (France), Long Island City (New York, United States), October 20, 2021 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), mucopolysaccharidoses (MPS) and other diseases with significant unmet medical

Zoom Named a Leader in 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Unified Communications as a Service20.10.2021 19:00:00 CEST | Press release

SAN JOSE, Calif., Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), today announced that analyst firm Gartner has named Zoom a Leader in the 2021 Magic Quadrant for UCaaS. This is the second time Zoom has been named in the Gartner Magic Quadrant for UCaaS (2020 was the first year that Zoom was recognized) and its second consecutive time as a Leader. The report analyzed 14 companies in the UCaaS space, naming Zoom as a Leader. “We are honored that Gartner has named Zoom a Leader in the Magic Quadrant for UCaaS for the second straight year,” said Eric S. Yuan, CEO of Zoom. “Zoom is committed to providing frictionless, reliable, and secure technology to empower modern, distributed workforces, and we believe we were recognized due to the convenience and accessibility of our UCaaS solutions, including Zoom Meetings, Zoom Chat, and Zoom Phone. We will continue to work hard to meet current and emerging communication demands and deliver happiness to all of our glo

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Schedule for Third Quarter 2021 Earnings Release20.10.2021 19:00:00 CEST | Press release

Amsterdam, 20October 2021 --- AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ("AMG", EURONEXT AMSTERDAM: "AMG") will release its third quarter 2021 financial results on Wednesday, October 27, 2021 at approximately 18:00 CEST. AMG will host a conference call to discuss its financial results for the third quarter 2021 at 15:00 CEST (14:00 BST / 9:00AM EDT) on Thursday, October 28, 2021. Please connect approximately 10 minutes prior to the beginning of the call to ensure participation. The call-in information is as follows: Europe +44 (0)330 027 1846 North America +1 334 777 6978 When prompted, please provide the confirmation code (7571073) and an operator will direct you onto the call. The conference call will be available on the website www.amg-nv.com within twenty-four hours following completion of the call. About AMG AMG is a global critical materials company at the forefront of CO2 reduction trends. AMG produces highly engineered specialty metals and mineral products and provides related vacu

Kitron: Allokering av opsjoner20.10.2021 17:16:02 CEST | Pressemelding

(2021-10-20) Styret i Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") vedtok 20. oktober 2021 å utstede 1 440 000 opsjoner, hvoretter 70 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogram A (2019-2022), 120 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogramn B (2020-2023) og 1 250 000 er allokert fra Subprogram C (2021-2024). Etter allokeringen av opsjoner, vil det være 80 000 opsjoner under Subprogram A (2019-2022) som ikke er allokert og som kan re-allokeres i henhold til beslutning fra styret. Opsjonene blir utstedt i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for 2019-2022 og styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte, som vedtatt av ordinær generalforsamling avholdt 21. april 2021. Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er beskrevet i note 19 og 27 til Kitrons årsregnskap for 2020. Totalt er det allokert 1 120 000 opsjoner til primærinnsidere som følger: * CEO Peter Nilsson mottok 270 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Peter Nilsson 1 030 000 opsjoner

Kitron: Allocation of options20.10.2021 17:16:02 CEST | Press release

(2021-10-20) On 20 October 2021, the board of directors of Kitron ASA (the "Company" or "Kitron") resolved to issue 1,440,000 options, whereof 70,000 options are re-allocated from Subprogram A (2019-2022), 120,000 options are re-allocated from Subprogram B (2020-2023) and 1,250,000 options are allocated from Subprogram C (2021- 2024). Following the allocation of options, there will be 80,000 options under Subprogram A (2019-2022) which are not allocated and that may be re-allocated subject to the decision by the board of directors. The options are issued in accordance with Kitron's long term incentive program 2019-2022 and the board of directors' guidelines for remuneration of senior executives, as approved by Kitron's annual general meeting held 21 April 2021. The share option program and properties of the options are described in note 19 and 27 in Kitron's annual financial statements for 2020. A total of 1,120,000 options are allocated to primary insiders as follows: * CEO and Presid

Invitation to conference call and webcast of Sinch interim report for the third quarter of 202120.10.2021 17:00:00 CEST | Press release

Stockholm, Sweden – October 20, 2021 – Sinch AB (publ), a global leader in cloud communications for mobile customer engagement, will publish its interim report for the third quarter 2021 on Tuesday, November 2, 2021, at 07:30 CET. A conference call and a webcast will take place at 14:00 CET the same day where Oscar Werner, CEO, and Roshan Saldanha, CFO, will present the report. There will be a possibility to ask questions after the presentation. Time for publication of the interim report Tuesday November 2, 2021, at 07:30 CET Time for conference call and webcast Tuesday November 2, 2021, at 14:00 CET Conference call dial-in details Please make sure that you are connected to the conference by calling in to register a few minutes before the call begins. Sweden: +46 (0) 8 506 92 180 UK: +44 (0) 2071 928 000 US: +1 631 510 7495 Access code: 698 7713# Webcast and slide deck The live webcast will be available at investors.sinch.com/webcast The presentation and report will be available at inv