GlobeNewswire

Kinnevik: Extra bolagsstämma 2019

Dela

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom (i form av svenska depåbevis ("SDBs") i Millicom noterade på Nasdaq Stockholm som är omvandlingsbara till aktier i Millicom noterade på Nasdaq New York), till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B‑aktier), genom ett aktieinlösenprogram. Varje stamaktie i Kinnevik (oberoende av aktieslag) kommer att ge rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer ge rätt till 0,1372 Millicom SDBs, motsvarande en värdeöverföring om 59 kr per stamaktie i Kinnevik (baserat på stängningskursen på Millicom SDBs på Nasdaq Stockholm den 6 november 2019).

Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagar för rätten att ta emot inlösenaktier, för inlösen av dessa respektive för rätten att ta emot Millicom SDBs. Styrelsen har fastställt avstämningsdag för aktiesplit och rätten att motta inlösenaktier till den 14 november 2019 (d.v.s. samma dag som anges kallelsen och informationsbroschyren avseende aktieinlösenprogrammet). Sista dag för handel i Kinnevikaktien innan aktiesplit och med rätten att motta inlösenaktier är den 12 november 2019. Från och med den 13 november 2019 kommer Kinnevikaktien att handlas utan rätt att motta inlösenaktier.

Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019. Inlösenvederlaget, i form av Millicom SDBs, kommer utbetalas till ägare av inlösenaktier den 3 december 2019 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande den 5 december 2019. Kinnevik kommer att ombesörja försäljning av fraktioner av Millicom SDBs aktieägarnas räkning och utbetalningen från denna försäljning beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 16 december 2019.

För ytterligare information om utskiftningen av Kinneviks innehav i Millicom, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”) där det bland annat finns en informationsbroschyr om utskiftningen av Kinneviks Millicom SDBs och aktieinlösenprogrammet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email p ress@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION28.9.2020 11:45:00 CESTPress release

RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-28Auction date:2020-09-28Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2020-12-28Term:13 weeksOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate:Repo rate RESULT OF SEK CREDIT OPERATION 2020-09-28Auction date:2020-09-28Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2021-03-29Term:26 weeksOffered volume:UnlimitedTotal bid amount:SEK 0 billionNumber of bids0Allotment:SEK 0 billionInterest rate: Repo rate

Eurocastle Investment Limited - Change of Registered Office28.9.2020 11:00:53 CESTPress release

Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Change of Registered Office Guernsey, 28 September 2020 - Eurocastle Investment Limited has changed its registered office to Oak House, Hirzel Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 2NP. ADDITIONAL INFORMATION For investment portfolio information, please refer to the Company’s most recent Financial Report, which is available on the Company’s website (www.eurocastleinv.com). ABOUT EUROCASTLE Eurocastle Investment Limited (“Eurocastle” or the “Company”) is a publicly traded closed-ended investment company, focused on Italian performing and non-performing loans, Italian loan servicing platforms and other real estate related assets in Italy. On 18 November 2019, the Company announced a plan to realise the majority of its assets with the aim of accelerating the return of value to shareholders. The Company will not currently seek material new investments from the proceeds of the realisat

Nomination Committee appointed in HMS Networks AB (publ)28.9.2020 11:00:00 CESTPress release

According to the previous AGM resolution, the Chairman of the Board has consulted with the company’s four largest shareholders for a Nomination Committee. The Nomination Committee will prepare proposals for the Annual General Meeting 2021 regarding Chairman of the AGM, Board of Directors, Chairman of the Board and auditors. The Nomination Committee will also prepare proposals concerning fees to the Board of Directors and auditors and remuneration for committee work. The Nomination Committee appointed for the 2021 Annual General Meeting in HMS Networks AB (publ) consists of the following members: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, Chairman Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB Per Trygg, SEB Fonder Staffan Dahlström, private shareholding Charlotte Brogren, Chairman of the Board The Nomination Committee represents in total about 55 percent of the votes of all shares in the company, based on ownership as of August 31, 2020. The Nomination Committee’s proposals for members of the

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)28.9.2020 11:00:00 CESTPressemelding

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete. Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB Per Trygg, SEB Fonder Staffan Dahlström, eget innehav Charlotte Brogren, styrelsens ordförande Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2021 samt på bolagets hemsida.

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT28.9.2020 10:30:00 CESTPress release

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT 2020-09-28 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-09-28Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2020-12-28Duration:13 weeksOffered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate Transaction type:SEK CreditTender date:2020-09-28Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-09-28 (at 3 pm)Maturity date:2021-03-29Duration:26 weeksOffered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate All monetary counterparties are invited to submit volume bids to the Riksbank, tel + 46 8 6966970 by 11.30 am on Sedptember 28, 2020. Confirmation of bids to e-mail: eol@riksbank.se Result of the auction will be published at 11.45 (CEST) Complete terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transactions in connection with share buy-back programme28.9.2020 10:00:00 CESTPress release

Company Announcement No. 30/2020 Copenhagen, 28 September 2020 Transactions in connection with share buy-back programme On 28 August 2020, Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) announced that a share buy-back programme of an aggregated price of up to DKK 300 million was launched with the purpose to adjust the Company’s capital structure and meet obligations relating to the Group’s share-based incentive programme. The buy-back programme is executed in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. The share buy-back programme will end no later than 26 February 2021. The following transactions have been executed from 21 September to 25 September 2020: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKK Accumulated, last announcement 393,367 38,572,530 21 September 2020 16,511 91.28 1,507,084 22 Sept