MFU - Matbransjens Faglige UtvalgMFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Kelloggs følger ikke vedtak i MFU

Del

Frokostblanding med høyt innhold av sukker markedsføres med aktiviteter særskilt rettet til barn

Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU) håndterer klager på markedsføring av mat og drikke med et høyt innhold av fett, salt og/eller sukker til barn og unge. Dette er frivillige retningslinjer som en samlet bransje stiller seg bak. MFU rettleder også handel og industri på retningslinjer som begrenser adgangen til markedsføringstiltak for disse produktene.

Kelloggs ble i 2017 felt av MFU for å benytte en promotionaktivitet på emballasjen til 

COCO Pops Chocos, et produkt som vurderes særlig rettet til barn. Det har ikke Kelloggs innrettet seg etter, men har i 2018 benyttet seg av samme kampanjeaktivitet.

MFU ser på dette med svært alvorlige øyne og ber Kelloggs umiddelbart vurdere sine markedsføringstiltak for produkter som anses særskilt rettet til barn, for å unngå konflikt med MFUs retningslinjer. Siste kontakt med Kelloggs gir signaler om at de tar dette til etterretning. 

Det betyr blant annet at Kelloggs fremtidig kan benytte seg av MFUs adgang til forhåndsvurdering av fremtidige kampanjer.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.