Mattilsynet

Katten Cy kan sendes til Kypros

Del

Nye opplysninger fra kypriotiske myndigheter gjør at Mattilsynet omgjør eget vedtak om avliving av den mye omtalte katten Cy. Katten kan nå sendes til Kypros.

Katten kom med en båt til Stavanger i november 2021. Båten forlot havnen uten å ta katten med seg, og katten ble satt i karantene i påvente av nærmere utredning. Dyrebeskyttelsen tok på seg eieransvaret og kostnadene for karantene og vaksinasjon.

– Norge har et strengt regelverk for innføring av kjæledyr for å sikre den norske folke- og dyrehelsen. Vi er også forpliktet til å følge internasjonale regler for å hindre spredning av sykdom mellom land i Europa. Katten hadde ikke kjent eier og var ikke merket i tråd med EØS-regelverket da den ankom landet. Det var ingen dokumentasjon på hvor katten kommer fra, og en retur til annet land var ikke mulig. Mattilsynet fattet derfor vedtak om at katten måtte avlives, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid.

Dyrebeskyttelsen leverte stevning til Hordaland tingrett i mai, med påstand om at vedtaket om avliving var ugyldig. Saken var berammet til 10. august 2022.

Nå har saken tatt en ny vending. 5. august mottok Mattilsynet brev fra Dyrebeskyttelsen om at kypriotiske myndigheter vil tillate at katten sendes til Kypros.

– Kypriotiske myndigheter skriver at de nå, etter at dyret har vært i karantene, blitt vaksinert og chippet, vil akseptere å ta imot dyret under regelverket for ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr. Det forstår vi som at Kypros aksepterer at Cy kom fra Kypros og kan sendes dit. Dette gir oss grunnlag for å omgjøre vedtaket om avliving, sier Wilmann.

– Vi er glade for at vi har funnet en annen løsning enn avlivning i denne saken. Det er aldri ønskelig at katter eller andre dyr blir avlivet dersom det finnes en mulighet for å unngå dette, sier Wilmann.

Dyrebeskyttelsen må nå ta stilling til om de vil sørge for at katten sendes til Kypros med de krav som gjelder, eller om de ønsker å prøve gyldigheten av det nye vedtaket i rettsapparatet.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom