Siva – selskapet for industrivekst

Katapult-noder kan bidra til at Norge når klima- og eksportmål

Del

– Med katapult-nodene vil flere bedrifter få lettere tilgang til mer testfasiliteter og industrikompetanse. Katapult-sentrene og de nye nodene bidrar til mer bærekraftig omstilling av norsk næringsliv. Det er nødvendig for å nå de nasjonale klima- og eksportmålene! Dette gleder jeg meg til å følge videre, sammen skal vi få til store ting, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Direktør Industri, Gaute Moldestad i Siva. Foto: Siva SF/Berre
Direktør Industri, Gaute Moldestad i Siva. Foto: Siva SF/Berre

40 millioner til “testfasiliteter i distriktene” i statsbudsjettet for 2022 skal nå settes i arbeid. Midlene utlyses til pilotprosjekter for etablering av noder under ordningen Norsk katapult.

– Målet er å bidra til bærekraftig omstilling av norsk næringsliv, og at dette blir et tydelig bidrag til at Norge oppnår sine klima- og eksportmål, sier direktør Industri Gaute Moldestad i Siva.

Tett knyttet til katapult-sentrene
Det forventes å etablere 4-6 pilotnoder. Disse vil ha et nært samarbeid med en eller flere av de fem eksisterende katapult-sentrene under ordningen Norsk katapult, og skal bidra til å forsterke og videreutvikle ordningen både gjennom å tilby testfasiliteter og tjenester. Med nodene får katapult-sentrene også et større geografisk nedslagsfelt. Kunnskapsgrunnlaget man får gjennom de utlyste pilotene skal danne grunnlag for etablering av en permanent nodestruktur, som kan bli en langsiktig satsing under Norsk katapult.

Forpliktende samarbeid
Utlysningen av pilotprosjekter for etablering av noder er rettet mot nærings- og innovasjonsmiljøer i distriktene, som i denne sammenhengen defineres som områder utenfor de store befolkningssentrene i Norge. Det kan søkes om inntil seks millioner kroner per pilotnode, og pilotperioden kan strekke seg mellom 12-18 måneder. Det kan søkes innenfor de to hovedkategoriene «Utvikling av ny kompetanse» og «Utvikling av ny kapasitet av testinfrastruktur i pilotnodens nedslagsfelt».

– Vi henvender oss til miljø hvor det allerede er et forpliktende samarbeid mellom bedrifter og eksterne brukere, og hvor det finnes kapasitet, kompetanse og testfasiliteter, forteller Gaute Moldestad.

Søknadsfrist er 25. september 2022, og tildeling vil skje innen 31. oktober 2022.

Kontakter

Bilder

Direktør Industri, Gaute Moldestad i Siva. Foto: Siva SF/Berre
Direktør Industri, Gaute Moldestad i Siva. Foto: Siva SF/Berre
Last ned bilde

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Torgard
7462 Trondheim

http://www.siva.no

FAKTA NORSK KATAPULT:

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Vi er per i dag fem katapult-sentre spredt over hele landet:

  • Manufacturing Technology
  • Future Materials
  • Ocean Innovation
  • Sustainable Energy
  • DigiCat

Følg pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Siva – selskapet for industrivekst

Nye Siva-programmer skal styrke norsk næringsliv15.6.2022 13:07:59 CEST | Pressemelding

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram har vist seg som effektive virkemidler, og har de siste årene levert rekordresultater. Nå lyses det ut nye, tiårige programmer. - Gjennom virkemiddelapparatet vil vi legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. De nye programmene til Siva vil bidra til vekst i lokale virksomheter og hjelpe norske bedrifter til å lykkes i internasjonale markeder. Dette er noe vi trenger mer av i årene fremover, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Grunnsteinsnedleggelse for Unitech R&D Center 6. april kl. 11.00-13.00, Rubbestadneset1.4.2022 10:29:01 CEST | Presseinvitasjon

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet. Unitech R&D Center er det første bygget i Norge som har integrert et kommersielt forsknings- og utviklingssenter, med en undervisningsdel med verkstedlokaler for en videregående skole. Visjonen er å bringe yrkesskole sammen med teknologibedrifter, og på den måten styrke en allerede enesteående lokal kultur for kompetanseheving. Bygget vil bidra til at hele Norge blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom