Direktoratet for byggkvalitet

Kartlegging viser mange byggfeil på boliger

Del
Ny undersøkelse viser at byggfeil er et betydelig samfunnsproblem. Feilene kan spesielt knyttes til vann.
Ny rapport fra Menon Economics viser mange byggfeil på norske boliger. Foto: Mostphotos
Ny rapport fra Menon Economics viser mange byggfeil på norske boliger. Foto: Mostphotos

Det har stor samfunnsmessig betydning hvilken kvalitet som er på boliger og bygninger. Byggfeil og andre mangler fører til ekstrakostnader og ulemper både for byggenæringen og for de som skal bruke bygningene. Dette er sløsing med penger, tid og materialer.

– Hittil har vi hatt for lite kunnskap om omfanget og årsakene til byggfeil. Dette gjelder både i hvilken grad det byggtekniske regelverket blir fulgt og hvilke kostnader som byggfeil medfører, sier Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Menon Economics kartlagt omfanget og årsakene til byggfeil i Norge. Arbeidet har pågått gjennom 2021 og 2022, og nå er rapporten Omfang av byggfeil i Norge, klar.

Mange feil i våtrom

Kartleggingen tar for seg bygninger som er bygget de siste ti årene. De fleste bygningene som er undersøkt er oppført etter de gjeldende byggtekniske forskriftene i denne perioden, TEK10 eller TEK17. I utredningsarbeidet er det brukt en rekke datakilder for å skaffe omfattende informasjon, likevel gjelder kartleggingen først og fremst boliger. Årsaken er at digitale tilstandsrapporter, som blir utarbeidet ved boligsalg, har vist seg å være den beste kilden for å si noe om tilstanden i bygningsmassen.

Kartleggingen gir en god kjennskap til status for byggfeil og andre mangler ved norske boligbygninger. De innsamlede dataene viser at om lag 60 prosent av byggfeilene er knyttet til vann, enten i våtrom eller andre områder, slik som avløpsrør, varmtvannstank, vannbåren varme, nedløp og lignende.

– Selv om denne kartleggingen i hovedsak har tatt for seg boligbygninger, er det ingen grunn til å tro at vi har færre byggfeil og andre mangler ved andre typer bygninger. Vi trenger mer kunnskap for å finne roten til byggfeilene. Målet vårt er at norske boliger og bygninger skal være trygge og solide, og at vi skal holde antallet byggfeil på et minimum, avslutter Horne.

DiBK definerer byggfeil som brudd på byggteknisk forskrift. Forskriften regulerer hvilke krav som gjelder til norske boliger og bygg.

Sentrale funn i kartleggingen

De viktigste funnene viser:

• Det er minst én byggfeil i over halvparten av alle boligenheter som er oppført fra 2010 til 2020.
• Sannsynligheten for at byggfeil blir oppdaget avhenger av om byggfeilen utløser en skade eller om den blir oppdaget ved kontroll.
• 60 prosent av byggfeilene i boliger knytter seg til vannrelaterte forhold.
• I 20 prosent av byggfeilene som er så store at de utløser en forsikringssak, så er det feil i materialene eller det er valgt feil materialer under byggingen.
• Byggfeil i norske boliger utgjør om lag 0,5 milliarder kroner per år.
• Byggfeil som utløser forsikringssaker utgjør omtrent 150 millioner kroner per år.

Nøkkelord

Kontakter

Anne Bente Skaarudkommunikasjonsrådgiver Direktoratet for byggkvalitet

Pressekontakt i Direktoratet for byggkvalitet

Tel:402 00 197abs@dibk.no

Bilder

Ny rapport fra Menon Economics viser mange byggfeil på norske boliger. Foto: Mostphotos
Ny rapport fra Menon Economics viser mange byggfeil på norske boliger. Foto: Mostphotos
Last ned bilde
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).
Last ned bilde

Dokumenter

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom