GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition genomför framgångsrik kapitalanskaffning

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 14 juli 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har genomfört en riktad nyemission om SEK 35,1 miljoner för att bredda ägarbasen inför en potentiell börsintroduktion och finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten golexanolon. Karolinska Development har samtidigt valt att konvertera lån om totalt SEK 66,9 miljoner till aktier i Umecrine Cognition till samma teckningskurs som i nyemissionen.

Umecrine Cognition utvecklar golexanolon, en läkemedelskandidat med en helt ny typ av verkningsmekanism riktad mot GABAA-receptorn i hjärnan. Läkemedelskandidaten verkar genom att dämpa den felaktiga aktivering av receptorn som kan uppstå vid en rad kognitiva och psykiatriska sjukdomar, och kan på så sätt återställa normal nervsignalering. Positiva resultat från en fas 2-studie av golexanolon i patienter med leverencefalopati, som publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology, motiverar genomförande av studier i sen klinisk fas samt expansion av utvecklingsprogrammet till andra sjukdomsområden.

Genom nyemissionen tillförs Umecrine CognitionSEK 35,1 miljoner i kassan som ska användas för den fortsatta kliniska utvecklingen av golexanolon och förberedande aktiviteter inför en potentiell ansökan om börsintroduktion under fjärde kvartalet 2021.

”Umecrine Cognition har det senaste året gjort stora framsteg i utvecklingen av golexanolon. Publiceringen av de positiva fas 2-resultaten i Journal of Hepatology innebär en tydlig kvalitetsstämpel och utgör ett solitt underlag för utformningen av det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet. Det stora intresset för att delta i bolagets nyemission och Karolinska Developments konvertering av lån till aktier ger bolaget utmärkta finansiella förutsättningar att på ett kraftfullt sätt fortsätta sitt värdeskapande inför den planerade börsintroduktionen”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

Leverencefalopati (HE) är ett neuropsykiatriskt och neurokognitivt tillstånd som uppstår vid akut och kronisk leverskada med bakomliggande leversvikt. Sjukdomen är allvarlig och drabbar upp till 1 procent av populationen i USA och EU. Ungefär en fjärdedel av de patienter som utvecklar HE dör inom fem år. Förutom det individuella lidandet är HE förenat med betydande kostnader för samhället. Varje år vårdas 180 000 – 290 000 patienter på sjukhus i USA till följd av komplikationer orsakade av HE.

Efter den nu genomförda nyemissionen och konvertering av lån till aktier uppgår Karolinska Developments ägarandel i Umecrine Cognition till 72,59 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Equinor introduserer første transje av program for tilbakekjøp av aksjer28.7.2021 06:46:00 CEST | Pressemelding

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) starter i dag første transje på om lag 300 millioner dollar av programmet for tilbakekjøp av aksjer, som ble kunngjort på kapitalmarkedsdagen 15. juni 2021. På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Equinor en konkurransedyktig kapitaldistribusjon med en økning av det kvartalsvise kontantutbytte til 18 cent per aksje og oppstart av et nytt program for tilbakekjøp av aksjer, noe som gir en kapitaldistribusjonsstruktur med økt fleksibilitet. Første transje av tilbakekjøpsprogrammet er på inntil 300 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat, og vil avsluttes senest 28. september 2021. For 2021 forventes programmet for tilbakekjøp av aksjer å utgjøre om lag 600 millioner USD, inkludert aksjer som innløses fra den norske stat. Fra 2022 forventes et årlig tilbakekjøpsprogram på om lag 1,2 milliarder USD å bli gjennomført når prisen på Brent-olje er i, eller over, prisnivået 50-60 USD/fat, Equinors netto gjeldsgrad(1) holder seg innenfor ambisjon

Equinor commences first tranche in share buy-back programme28.7.2021 06:46:00 CEST | Press release

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) today commences the first tranche of around USD 300 million, of the new share buy-back programme announced at the Capital Markets Day on 15 June 2021. At the Capital Markets Day Equinor announced a competitive capital distribution with an increase of the quarterly cash dividend to 18 cents per share and the start of a new share buy-back programme, providing a capital distribution structure with increased flexibility. The first tranche of the share buy-back programme is up to USD 300 million, including shares to be redeemed from the Norwegian State, and will end no later than 28 September 2021. For 2021 the share buy-back programme is expected at USD 600 million, including shares to be redeemed from the Norwegian State. Starting in 2022 the annual share buy-back programme of around USD 1.2 billion is expected to be executed when Brent oil prices are in or above the range of 50-60 USD/bbl, Equinor’s net debt ratio(1) stays within the communicated ambition

Equinor ASA: Information relating to dividend for second quarter 202128.7.2021 06:45:00 CEST | Press release

Key information relating to the cash dividend to be paid by Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for second quarter 2021. Dividend amount: 0.18 Declared currency: USD Last day including rights New York Stock Exchange (NYSE): 9 November 2021 Ex-date NYSE: 10 November 2021 Last day including rights Oslo Børs (Oslo Stock Exchange): 10 November 2021 Ex-date Oslo Børs: 11 November 2021 Record date NYSE and Oslo Børs: 12 November 2021 Payment date: 24 November 2021 Other information: Dividend per share in NOK will be communicated 18 November 2021. This information is published in accordance with the requirements of the Continuing Obligations. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 in the Norwegian Securities Trading Act

Equinor ASA: Informasjon angående utbytte for andre kvartal 202128.7.2021 06:45:00 CEST | Pressemelding

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for andre kvartal 2021. Utbyttebeløp: 0,18 Annonsert valuta: USD Siste dag inclusive, New York Stock Exchange (NYSE): 9. november 2021 Ex-dato NYSE: 10. november 2021 Siste dag inklusive, Oslo Børs: 10. november 2021 Ex-dato Oslo Børs: 11. november 2021 Record date (eierregisterdato) NYSE og Oslo Børs: 12. november 2021 Betalingsdato: 24. november 2021 Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 18. november 2021. Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Equinor second quarter 2021 results28.7.2021 06:44:00 CEST | Press release

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) reports adjusted earnings of USD 4.64 billion and USD 1.58 billion after tax in the second quarter of 2021. IFRS net operating income was USD 5.30 billion and the IFRS net income was USD 1.94 billion. The second quarter of 2021 was characterised by: Strong results due to higher prices, sustained value focus and strict capital discipline.Solid operational performance and progress in the project portfolio, some projects impacted negatively by Covid-19.Strong cash flow and significant improvement of adjusted net debt ratio(1) to 16.4%.Cash dividend of USD 0.18 per share and launch of share buy-back programme. “We deliver a strong result in the second quarter. Solid operational performance and continued focus on value creation have enabled us to capture additional value from higher commodity prices. Strict capital discipline and a net cash flow of more than USD 4.5 billion, reduce our net debt ratio to 16.4 percent and make us robust for volatility in commod

Equinors resultater for andre kvartal 202128.7.2021 06:44:00 CEST | Pressemelding

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) rapporterer et justert driftsresultat på 4,64 milliarder USD, og 1,58 milliarder USD etter skatt i andre kvartal 2021. Driftsresultatet i henhold til IFRS var 5,30 milliarder USD, og IFRS-resultatet var 1,94 milliarder USD. Andre kvartal 2021 var kjennetegnet av: Sterke resultater som følge av høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin.Solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, noen prosjekter negativt påvirket av Covid-19.Sterk kontantstrøm og betydelig forbedring av netto gjeldsgrad(1) til 16,4 %.Kontantutbytte på USD 0,18 per aksje, og lansering av program for tilbakekjøp av aksjer. – Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volat

Verisk’s AIR Worldwide Estimates Insured Losses for July Floods in Germany Could Approach EUR 5 Billion28.7.2021 06:37:25 CEST | Press release

BOSTON, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Extreme event modeling firm AIR Worldwide estimates insured losses in Germany from July flooding could approach EUR 5 billion. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. Low pressure system “Bernd” parked itself over central Europe and brought about significant flooding from July 13 to 18. Germany’s Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia regions were particularly affected, experiencing heavy and, in some cases, historic rainfall amounts, with the border region between the German states of Bavaria, Thuringia, and Saxony being affected by localized flooding as well. Impacted German rivers with notable gauge readings include the tributaries of the Mosel and Rhine rivers, some of which reached historically high levels. One area that was especially hard hit is the Ahr valley, which is named after the Ahr River, a left tributary of the Rhine River in Germany. All along the Ahr River, homes were flooded and bridges were broken; in the