GlobeNewswire

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign rapporterar gynnsamma uppföljningsdata för OSSDSIGN Cranial PSI

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 7 november 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget OssDsign har offentliggjort nya uppföljningsdata som visar att frekvensen av infektioner som leder till borttagning av kranialimplantatet OSSDSIGN Cranial PSI är fortsatt låg (2,4%) efter en median uppföljningstid på 17 månader.  

Rekonstruktion av kraniella defekter kan kräva komplexa operationer som är förenade med en underskattad morbiditet. Den nya rapporten beskriver utfallet av 670 kranioplastiker med OSSDSIGN Cranial PSI, ett patientspecifikt implantat tillverkat av ett kalciumfosfatmaterial förstärkt med 3D-utskrivet titan. Alla data har samlats in inom ramen för klinisk uppföljning efter marknadsintroduktion, så kallad post-market surveillance.

En av de vanligaste orsakerna till borttagning av implantant är tidiga postoperativa infektioner. I den medicinska litteraturen uppgår borttagningsfrekvensen på grund av infektion till mellan 7 och 12 % för traditionella implantat. OssDsigns data visar dock att vid en median uppföljningstid på 17 månader (spann: 0-58 månader) så togs enbart 16 (2,4%) av implantaten bort till följd av tidiga postoperativa infektioner. En klinisk studie av OssDsign Cranial publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift visar även den på samma låga frekvens av borttagning till följd av infektioner (1,9%), liksom en tidigare post-market surveillance-rapport.

Histologiska analyser av flera borttagna implantat ≥ 9 månader efter operation visade benintegrering mellan implantatet och skallbenet, liksom ny benbildning inom och omkring resterande kalciumfosfatmaterial. OssDsign-materialets förmåga att omvandlas till ben i levande vävnad har även dokumenterats i tidigare vetenskapligt granskad litteratur.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.com


Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Prosafe SE: First quarter 2020 report – Adapting to a new reality26.5.2020 11:44:38 CESTPress release

(Figures in brackets refer to the corresponding period of 2019) After several years of low activity across the industry, the company has presented a business plan and a restructuring proposal to lenders which – if approved as proposed – will result in a sustainable balance sheet. The revised business plan reflects a new reality in light of Covid-19, structural changes, oil price collapse, oversupply and anticipated impact on future activity and performance. Consequently, an impairment of USD 810.5 million was made to the book value of vessels in the quarter resulting in a negative book equity of USD 858.9 million by the end of the quarter. The company has sufficient liquidity of USD 184 million at the end of the quarter and continues to operate on a going concern basis on the assumption that there is justified hope to agree a sustainable financial solution with lenders. Recent highlights Prosafe implemented Covid-19 plans early to safeguard people and assets, and this has proven succes

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds26.5.2020 11:30:00 CESTPress release

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds Results of auctions Municipal BondsAggregateAuction date5/26/2020Maturity2022Tendered volume, mln SEK750 +/- 750Volume offered, mln SEK1,600Volume bought, mln SEK100Number of bids4Number of accepted bids1Credit Class 1Maturity, QuarterQ1Maturity, QuarterQ2Maturity, QuarterQ3Maturity, QuarterQ4Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Average yield-Average yield-Average yield-Average yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yie

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES MAY 26, 202026.5.2020 09:30:00 CESTPress release

AUCTION DATE:MAY 26, 2020START DATE:MAY 27, 2020MATURITY DATE:JUN 3, 2020NOMINAL AMOUNT:380.0 BLNFIXED RATE:0.00 % PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020: 738.5 BLN SEK. AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 358.5 BLN SEK FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020. ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAY 26 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN. THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN. RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON MAY 26, 2020. COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

ZetaDisplay launches technology partnership with Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) is launching a new partnership with Irish company Kastus® to provide its patented antimicrobial surface-coating technology . The new technology developed by Kastus® and soon to be integrated into the ZetaDisplay product portfolio has proven to be effective against surface bacteria on treated surfaces and can be applied to touchscreens and displays where multiple users will be sharing screens. Independent studies have shown that up to 99.99 per cent of surface bacteria and fungi including antibiotic-resistant superbugs such as MRSA and E. coli were blocked. Chief Commercial Officer of ZetaDisplay Laila Hede Jensen explains: “We are beginning to deploy solutions globally which are enabling retailers, offices and other shared spaces to mitigate risk for the teams and customers using them. A big area of concern are touchscreens and how they are better protected against transmitting surface bacteria. This new partnership enables us to re

ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) lanserar ett nytt partnerskap med det irländska företaget Kastus® för att tillhandahålla dess patenterade antimikrobiella ytbeläggningsteknik. Den nya tekniken som utvecklats av Kastus® och snart kommer att integreras i ZetaDisplays produktportfölj har visat sig vara effektiv mot bakterier på ytor och kan appliceras på pekskärmar och displayer där flera användare kommer att dela dessa. Oberoende studier har visat upp till 99,99 procent av bakterierna och svampar inklusive antibiotikaresistenta superbakterier som MRSA och E. coli blev blockerade på skärmen. Laila Hede Jensen, Chief Commercial Officer för ZetaDisplay, förklarar: "Vi är i startgropen för att distribuera lösningen globalt som gör det möjligt för handeln, kontor och andra offentliga platser att minska riskerna för medarbetare och besökare som använder dessa lokaler. Ett stort problemområde är pekskärmar och hur de kan skyddas bättre mot överföring av bakterier. Detta nya