GlobeNewswire by notified

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen presenterar positiva resultat från en fas 1-studie av läkemedelskandidat mot systemisk svampinfektion

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 13 mars 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Biosergen presenterat positiva resultat från en klinisk fas 1-studie med läkemedelskandidaten BSG005, som utvecklas för behandling av svampinfektionen mukormykos. Resultaten ger hopp om ett paradigmskifte för patienter som drabbats av invasiva svampinfektioner.

Den kliniska fas 1-studien var dubbelblind och placebokontrollerad och genomfördes i Australien. Studien inkluderade två delar: SAD (enstaka stigande doser) samt MAD (upprepade stigande doser), och resultaten visar att BSG005 var säker och tolererades väl. Inga allvarliga biverkningar rapporterades och inte heller någon negativ påverkan på njur- eller leverfunktion kunde påvisas.

Mukormykos, även känd som svart svamp, är en svårbehandlad systemisk svampinfektion som orsakar hög dödlighet och behovet av nya effektiva och säkra svampdödande behandlingar är stort. Biosergens längst framskridna läkemedelskandidat BSG005 är ett svampdödande preparat som visat sig vara säkert i tidigare toxikologiska studier. Läkemedelskandidaten är därmed ett väl positionerat alternativ till standardbehandlingar som AmBisome och andra amfotericin B-produkter.

”Dessa tillfredsställande säkerhetsdata ger stöd åt den fortsatta utvecklingen av vårt portföljbolag Biosergens läkemedelskandidat BSG005. Vi ser fram emot den planerade fas 2-studien i patienter med svampinfektion som idag har begränsade möjligheter att få en effektiv och säker behandling”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments samlade ägande i Biosergen, genom innehav via KDev Investments AB, uppgår till 2%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nexstim Abp: ordinarie bolagsstämmans beslut31.3.2023 12:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande, Helsingfors, 31.3.2023 kl. 13.00(EEST) Nexstim Abp: ordinarie bolagsstämmans beslut Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" eller "Bolaget") tillkännager idag besluten från bolagsstämman som fattades den 31 mars 2023 enligt följande: 1 BEKRÄFTELSE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT, RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET Bolagsstämman fastställde bolagets bokslut och koncernbokslut för år 2022 och beslöt att vinsten för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2022 bokförs på bolagets balanserad vinst- konto. Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1.1.-31.12.2022. 2 ANTAL OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, VAL AV ORDFÖRANDE Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningskommitténs förslag att: • Antalet styrelseledamöter fastställs till (4); • Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss och Leena Niemistö omväljs till styrelseledamöter. • Leena Niemistö väljs till styrelsens ordförand

Nexstim Plc: Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders31.3.2023 12:00:00 CEST | Press release

Company Announcement, Helsinki, 31 March 2023 at 1 PM (EEST) Nexstim Plc: Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” or “Company”), announces as follows regarding the resolutions that were adopted at its Annual General Meeting of Shareholders held today on 31 March 2023. 1 PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND CONSOLIDATED ACCOUNTS, PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR AND DISCHARGE FROM LIABILITY. The annual general meeting adopted the company’s financial statements, including the consolidated financial statements, for the year 2022 and resolved that the profit of the financial year is recorded on the accumulated profits account. The annual general meeting discharged the members of the board of directors and the managing director from liability for the financial year 1 January–31 December 2022. 2 ELECTION AND NUMBER OF THE MEMBERS, AND ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS In accordance with the proposal of the nomin

Tulikivi Corporation’s annual report for 2022 has been published31.3.2023 12:00:00 CEST | Press release

TULIKIVI CORPORATION STOCK EXCHANGE RELEASE 31 MARCH 2023 AT 13:00 The Tulikivi Corporation annual report for 2022 includes the company's financial statements for 2022 and the auditors' report, the Board of Directors' report, the corporate governance statement and the remuneration report. Tulikivi Corporation has published its financial statements in the XHTML format compliant with the European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements. In accordance with the ESEF requirements, the main statements in the consolidated financial statements and the notes have been tagged with XBRL. The auditor has submitted a certification report on the ESEF financial statements. The financial statements are appended to this bulletin in the XHTML format and the annual report as a PDF file. The files are also available on the company's website at www.tulikivi.com. TULIKIVI CORPORATION Board of Directors Further information: Heikki Vauhkonen, Managing Director, tel. +358 (0)207 636 555 Distribu

NORBIT - NOK 270 million frame agreement received for On-Board Units31.3.2023 11:45:00 CEST | Press release

Trondheim, 31 March 2023: Today, NORBIT is pleased to announce the award of a new frame agreement for delivery of On-Board Units from an undisclosed customer. The frame agreement covers deliveries for a two-year period across 2023-2025. The contract value is estimated to be in excess NOK 270 million. “Being able to conclude this significant frame agreement confirms that our strategy of migrating our On-Board Unit business into long term partnerships remains successful. This enables us to tailor our offering and bring added value to our customers”, says Per Jørgen Weisethaunet, CEO of NORBIT. For further queries, please contact: Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 959 62 915 Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203 About NORBIT ASA NORBIT is a global company providing tailored technology to selected applications by solving challenges through innovative solutions, in line with its mission to Explore More. The company is structured in three business segments to address its key markets: Ocean

Ny afdeling Balance C Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest31.3.2023 11:27:08 CEST | Press release

Investeringsforeningen PFA Invests bestyrelse har den 8. marts 2023 besluttet at oprette af en ny afdeling, Balance C Akkumulerende. Afdelingen blev godkendt af Finanstilsynet den 10. januar 2023. Vedlagt offentliggøres tegningsprospektet for afdelingen under Investeringsforeningen PFA Invest • Balance C Akkumulerende Andele i afdelingen udbydes til tegning fra den 11. april 2023 til den 24. april 2023, begge dage inklusive, og andele udbydes i tegningsperioden til tegningskurs 100,20. Tegning af min. 1 mio. kr. i afdelingen er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Resultat af tegningen forventes offentliggjort den 25. april 2023. NASDAQ OMX Copenhagen A/S har godkendt at andelene optages til handel med forventet 1. handelsdag den 28. april 2023. Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk Med venlig hilsen PFA Asset Management A/S Attachment Tegningsprospekt PFA Invest - Balance C Akkumulerende