GlobeNewswire by notified

Karolinska Developments portföljbolag AnaCardios grundare publicerar studie som stöder utveckling av AC01 för behandling av hjärtsvikt

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 14 mars 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget AnaCardios grundare, professor Lars Lund, har publicerat en studie inom hjärtsvikt i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal. Publikationen av studien stärker bolaget i sitt arbete med att utveckla en helt ny typ av behandling av hjärtsvikt baserat på proof-of-concept som genererades i studien.

Publikationen i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal baseras på en studie som leddes av professor Lars Lund och genomfördes i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Studien utvärderade peptidhormonet ghrelin som behandling hos patienter med hjärtsvikt samt i isolerade hjärtceller, och visade på en ökad sammandragningsförmåga och en ny behandlingsmekanism.

Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och omfattade 30 patienter med hjärtsvikt. Patienterna randomiserades till att antingen få intravenös behandling med aktiv substans eller placebo under två timmar. Behandlingen med ghrelin resulterade i att den volym blod som pumpas ut av hjärtat ökade med i genomsnitt 28 procent i ghrelingruppen, medan placebo inte gav någon effekt på pumpförmågan. Inga allvarliga biverkningar observerades och inte heller några tecken på hjärtrytmrubbningar, syrebrist i vävnaden eller lågt blodtryck. De underliggande mekanismerna som låg bakom den ökade pumpförmågan utvärderades och identifierades i prekliniska modeller på aktiva hjärtceller i laboratoriemiljö.

Baserat på denna väldokumenterade verkningsmekanism har AnaCardio initierat en klinisk studie för att utvärdera läkemedelskandidaten AC01, som är en småmolekyl som härmar ghrelins verkningsmekanism och har god potential att på ett säkert sätt kunna förbättra hjärtats sammandragsningsförmåga hos patienter med hjärtsvikt.

”Studieresultaten ligger till grund för det planerade utvecklingsprogrammet för AC01, som har samma verkningsmekanism som ghrelin. Att publikationen nu publiceras i den ansedda tidskriften European Heart Journal verifierar den vetenskapliga hypotesen bakom AnaCardios unika läkemedelsprojekt och riktar strålkastarljuset mot en helt ny typ av behandling som har stor potential att hjälpa patienter med hjärtsvikt”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i AnaCardio uppgår till 21 procent.

Publikation: Lund LH, Hage C, Pironti G, Thorvaldsen T, Ljung-Faxén U, Zabarovskaja S, Shahgaldi K, Webb D, Hellström PM, Andersson DC, Ståhlberg M.
Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization. Eur Heart J 2023; doi: 10.1093/eurheartj/ehad100, https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehad100

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Savosolar Plc – Managers’ Transaction, Jari Varjotie, March 202323.3.2023 11:30:00 CET | Press release

Savosolar Plc Company Announcement 23 March 2023 at 11.30 a.m. (CET) Savosolar Plc – Managers’ Transaction, Jari Varjotie, March 2023 Person subject to the notification requirementName: Varjotie, Jari Position: Chief Executive Officer Initial NotificationReference number: 27838/5/4 IssuerName: Savosolar Oyj LEI: 743700J1YZ8IEJAPDL21 Transaction detailsTransaction date: 2023-03-23 Venue: FIRST NORTH GROWTH MARKET FINLAND (FSME) Nature of the transaction: Subscription Instrument: Share ISIN: FI4000425848 Volume: 15000 Unit price: 0.05400 Euro Aggregated transactionsVolume: 15000 Volume weighted average price: 0.05400 Euro SAVOSOLAR PLC For more information: Savosolar Plc Managing Director Jari Varjotie Phone: +358 400 419 734 E-mail: jari.varjotie@savosolar.com Savosolar in brief Savosolar has two business areas: Marine Logistics and Renewable Energy. Marine Logistics (Meriaura Oy) is a major provider of transport for bulk cargo and demanding project deliveries in Northern Europe, especi

Anmodning om ophævelse af suspension af afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest23.3.2023 11:12:27 CET | Press release

De tekniske problemer er nu løst og det er igen muligt at stille priser for nedenstående afdelinger, hvorfor handelen med nedenstående afdelinger genoptages. Short nameNavnISIN NDINSCKL1 Nordea Invest Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 NDIESCSKL1 Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1 DK0015960983 NDIDKKL1 Nordea Invest Danmark KL 1 DK0010265859 NDIGSCKL1 Nordea Invest Global Small Cap KL 1 DK0016050974 NDIEUSTKL1 Nordea Invest European Stars KL 1 DK0010265693 NDINASTKL1 Nordea Invest North American Stars KL 1 DK0010265776 NDIGUAKL1 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 NDIGOBLKL1 Nordea Invest Globale obligationer KL 1 DK0010170398 NDIMLOKL1 Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 NDIAKTIIKL1 Nordea Invest Aktier II KL 1 DK0015357065 NDIEHYKL1 Nordea Invest European HYB KL 1 DK0016306798 NDIDAFKL1 Nordea Invest Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 NDIAKL1 Nordea Invest Aktier KL 1 DK0010250158 NDIVOBKL1 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling23.3.2023 11:00:00 CET | pressemeddelelse

i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse torsdag den 20. april 2023 kl. 16:00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn, med følgende Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2022. 3. Fremlæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2022 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk. For regnskabsåret 2022 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 5. Resultat af bestyrelsesevaluering. 6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten. 7. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2023. For regnskabsåret 2023 indstiller bestyrelsen et vederlag på 325.000 kr. til bestyrelsens formand og 150.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2022. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemelse