Nærings- og fiskeridepartementet

Karin Fløistad fortsetter som leder av Konkurranseklagenemnda

Del
Advokat Karin Fløistad er i dag gjenoppnevnt som leder av Konkurranseklagenemnda. Fløistad har ledet nemnda siden opprettelsen i 2017.

– Jeg er glad for at Karin Fløistad fortsetter som leder av Konkurranseklagenemnda. Under Fløistads ledelse har nemnda blitt en effektiv klagenemnd for konkurransesaker, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Karin Fløistad er advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, med særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Fløistad har omfattende prosedyre- og rådgivningserfaring, med bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten.

– Jeg ser frem til å fortsette det viktige arbeidet i Konkurranseklagenemnda sammen med de kompetente medlemmene og det dyktige Klagenemndsekretariatet i Bergen, sier Fløistad.

Fløistad ble utnevnt i statsråd i dag for en ny åremålsperiode på seks år.

Om Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er en uavhengig klagenemnd, som behandler klager for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven. Dette innebærer at klage på vedtak om foretakssammenslutninger, gebyrvedtak som følge av ulovlig samarbeid og misbruk av dominans, og andre vedtak (klage på manglende innsyn, pålegg om dokumentfremleggelser etc.) skal klages inn for Konkurranseklagenemnda. Konkurranseklagenemnda ble opprettet 1. april 2017. 

Nemnda består av følgende medlemmer:

  • Advokat Karin Fløistad (leder)
  • Professor Tore Lunde, Bergen
  • Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen
  • Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo
  • Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Hamar
  • Stipendiat Tyra Merker, Oslo
  • Professor Frode Steen, Bergen

Klagenemndssekretariatet er Konkurranseklagenemndas sekretariat. Mer informasjon om Konkurranseklagenemnda finnes her: Konkurranseklagenemnda - Klagenemndssekretariatet

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom