Mattilsynet

Kan få store samfunnsmessige konsekvenser

Del

Denne uken øver Mattilsynet region midt på håndtering av afrikansk svinepest. Dersom sykdommen kommer til Norge, kan utfallet bli katastrofalt for svinenæringen og de samfunnsmessige konsekvensene store.

Personell fra blant annet Mattilsynet øver på riktig bruk av beskyttelsesutstyr. Foto: Mattilsynet.
Personell fra blant annet Mattilsynet øver på riktig bruk av beskyttelsesutstyr. Foto: Mattilsynet.

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig virussykdom, som rammer både griser og villsvin. Sykdommen er dødelig for griser, og det finnes ingen behandling eller vaksine. Den sprer seg svært hurtig mellom gårder når den først har etablert seg. Sykdommen er ikke farlig for mennesker. De siste årene har flere land i Europa hatt smitte, blant annet Polen, Tyskland, Italia, Romania og de baltiske landene.

– Dette er helt klart en alvorlig trussel mot norsk landbruk – og svinenæringen spesielt. Et utbrudd i et kommersielle svinehold, vil gi store samfunnsmessige konsekvenser. Å bekjempe sykdommen vil være svært ressurskrevende, sier direktør i Mattilsynet region midt Steinar Westerberg.

Tett og godt samarbeid er helt avgjørende

Denne uken gjennomfører Mattilsynet, sammen med Sivilforsvaret, Bondelaget, Norsk Landbruksrådgivning, Mære landbruksskole og Nortura, en stor feltøvelse på Mære landbruksskole og Nortura Steinkjer. Øvelsen foregår over to dager og involverer mer enn 150 personer.

– Når det gjelder afrikansk svinepest, er det forebygging fremfor bekjempelse som gjelder. Men om vi får et utbrudd, er det viktig at vi er godt drillet i håndteringen, sier Westerberg.

Ved påvisning av afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak for å hindre at sykdommen sprer seg videre og for å bekjempe sykdommen. For eksempel vil alle svin i det aktuelle dyreholdet måtte slaktes. Det vil også bli opprettet soner rundt gården, som vil gi store restriksjoner på ferdsel og forflytting for både folk, dyr og produkter fra dyr.

– Dette er ikke en sykdom Mattilsynet kan bekjempe på egenhånd. Vi vil være helt avhengig av å jobbe tett og godt sammen med alle aktørene, som er med på denne øvelsen. Det vil være helt avgjørende for å begrense konsekvensene både for svinenæringen og for samfunnet, forteller Westerberg.

Hvordan forebygger vi smitte?

Smitte spres særlig ved kontakt mellom dyr, inkludert villsvin, og ved at svin får i seg matavfall med smitte. Smitten kan også følge med klær, sko, utstyr, dyretransporter og liknende etter utenlandsopphold. Fôring av husdyr med matavfall er forbudt. Det er også viktig å ikke kaste rester av matavfall i naturen. Det er også forbudt å fôre villsvin.

– Et viktig forebyggende tiltak er å sørge for grundig vask og desinfeksjon av klær, sko og utstyr før du kommer i kontakt med norske svinehold eller går ut i naturen, dersom du har vært i områder i utlandet med afrikansk svinepest, sier Westerberg.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Bilder

Personell fra blant annet Mattilsynet øver på riktig bruk av beskyttelsesutstyr. Foto: Mattilsynet.
Personell fra blant annet Mattilsynet øver på riktig bruk av beskyttelsesutstyr. Foto: Mattilsynet.
Last ned bilde
Direktør i Mattilsynet region midt Steinar Westerberg åpnet øvelsen ved Mære landbruksskole.
Direktør i Mattilsynet region midt Steinar Westerberg åpnet øvelsen ved Mære landbruksskole.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom