Frivillig.no

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Del

Målet var å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten, for å styrke sosiale nettverk og motvirke ensomhet. Middelet var en nasjonal nettside for rekruttering av frivillige, med en enkel tanke om å spørre alle om de vil være med. Onsdag 20.mars lanseres evalueringsrapporten som viser om dette har fungert.

Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg.
Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg.

I 2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no som er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner. Kampanjen har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport som lanseres i dag og forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige. 

Rekrutterer bredere og mer mangfoldig

Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige.

Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn. Basert på dette vurderer vi at kampanjen har bidratt til at frivilligheten i større grad gjøres tilgjengelig for nye målgrupper som frivillige organisasjoner ikke har nådd ut til tidligere, deriblant personer som ikke har kjennskap til frivilligheten fra før.

Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å

bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har bidratt til å synliggjøre og styrke frivillig sektor. Det har vært gjennomført over 200 kurs i kampanjeperioden, og flere organisasjoner er blitt mer bevisst på å nå ut til andre målgrupper enn ved kun tradisjonell rekruttering.

Hvordan gikk det?

Det er nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har tatt i bruk verktøyet. 
I perioden 2016-2018 kom det inn over 40.000 meldinger fra folk som vil bli frivillig.

  • 42% er under 30 år
  • 76% er kvinner
  • 27% har foreldre født utenfor Norden
  • 35% har aldri vært frivillige før
  • 24% er studenter

Undersøkelser viser at over 65 % av de som har meldt seg som frivillige gjennom Frivillig.no gjør dette fordi de ønsker å hjelpe andre.

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at de opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag, sammenlignet med tidligere.

 Sjekk ut kampanjen og rapporten her: Samleside for kampanjen og evalueringsrapporten

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg.
Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg.
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillig.no

Frivillig.no
Frivillig.no
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

21567666https://frivillig.no

Mange venter bare på å bli spurt
Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Kort fortalt gjør vi det enklere for organisasjoner å rekruttere nye frivillige, og enklere for folk å finne noe å engasjere seg i. Over 2000 organisasjoner er registrert og får inn tilsammen i snitt 45 nye meldinger om dagen fra folk som vil bli frivillige.

Alle kjenner ikke alle
Å være frivillig betyr å bidra, å lære og å være en del av et fellesskap. Slike fellesskap er samfunnets vaksine mot ensomhet. Frivillighet Norge bruker Frivillig.no som et verktøy for å øke deltakelsen i frivilligheten, gjennom det inkluderingen i samfunnet og bekjempe ensomhet.

Frivillig.no er gratis og kan brukes av organisasjoner, lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler.

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Følg saker fra Frivillig.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillig.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillig.no

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt.4.2.2020 10:31:10 CETPressemelding

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg». Her finner de at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige. Men på nettsiden Frivillig.no, hvor 2500 organisasjoner, lag og foreninger har lagt ut oppdrag for frivillige, er det dobbelt så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg. Så hvorfor er ikke andelen som er med i organisasjonene høyere?

Finalister til Årets Nykommer i Frivilligheten - nasjonal frivillighetspris13.11.2019 06:00:00 CETPressemelding

For fjerde år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å gjøre noe for andre. Prisen til Årets nykommer i frivilligheten deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo 5. Desember

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom