Mattilsynet

Kampen mot MRSA gir resultater

Del

Som eneste land i verden har Norge til nå unngått at de antibiotikaresistente bakteriene LA-MRSA har etablert seg i svinebesetningene. I 2016 ble det kun avdekket åtte positive besetninger gjennom Mattilsynets testing.

Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet
Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet

-Totalt testet vi 872 svinebesetninger i 2016 gjennom vårt årlige overvåkningsprogram. Kun en av disse besetningene var positiv for MRSA. Med oppfølgende prøvetakinger i kontaktbesetninger av disse og andre utbruddsoppklaringer i 2016 fant vi totalt bare åtte positive besetninger. Sett mot de 34 positive besetningene vi totalt sett fant i 2015 er det en stor reduksjon, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet.

Bedre kunnskap om smitteveiene

-Etter hvert som vi får mer og mer kunnskap om smitteveier og utbredelse gir det mer målrettede tiltak. 

Sammen med kunnskapsinstitusjoner og næringsaktører har Mattilsynet i tre år gjennomført systematiske prøvetakinger og vi har nå klart å samle inn så mye kunnskap at vi klarer å rette inn tiltakene våre enda bedre. Kombinert med næringens egne forebyggende tiltak ser ut til å gi gode resultater.


Det er en utbredt praksis i svinenæringen å benytte utenlandsk arbeidskraft, og denne arbeidskraften kommer ofte fra land hvor resistente bakterier er mer utbredt i landbruket enn her i Norge. Sporing av smitten viser at de utbruddene vi har hatt i Norge stammer som oftest fra røktere og andre som jobber på gården.


Derfor foreslår vi nå noen tiltak som skal hindre at mennesker tar med seg antibiotikaresistente bakterier inn på gården.


Testing av alle som arbeider i besetningene og bedre generelle smitteverntiltak som bruk av hansker, masker og overtrekksdrakter vil forhåpentligvis bidra til å holde forekomsten av LA-MRSA nede.


Videre ser vi at utstrakt kontakt mellom besetninger er en kilde til smittespredning fra gård til gård. Derfor konsentrerer vi kartlegging og prøvetaking i avlsbesetningene som sender dyr til andre besetninger.


Godt utgangspunkt

- Målet vårt er å forhindre at mennesker blir smittet av antibiotikaresistente bakterier fra husdyr. Norge har bedre utgangspunkt enn nesten alle andre land, det gjør det mulig å forsøke å hindre MRSA-bakterien fra å etablere seg i svinenæringen. Vi har tradisjonelt gode smittevernrutiner som er bygget opp over tid og vi har lite import av levende dyr. Det bidrar til å redusere smittepresset.
MRSA-strategien krever mye innsats fra næring, myndigheter og kunnskapsinstitusjoner. Derfor er det svært viktig med et utstrakt samarbeid mellom næringen og myndighetene hvis vi skal lykkes.

Kontakter

Bilder

Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet
Karen Johanne Baalsrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom