Initiativet Blue Justice skal bistå utviklingsland med å bekjempe kriminalitet i fiskerisektoren. Det handler om å fremme samarbeid mot en rettferdig og bærekraftig blå økonomi uten fiskerikriminalitet. 

Blue Justice-konferansen 2020 direktesendes fra Oslo, Wien og København. Statsminister Erna Solberg og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen står for åpningsinnleggene.

Blue Justice-initiativet er en del av regjeringens havstrategi