Juristforbundet

Jurister er mer effektive på hjemmekontor

Del

Jurister, advokater og dommere er mer à jour med arbeidsoppgavene sine på hjemmekontor. Det viser en fersk undersøkelse Juristforbundet har fått utført av Company Pulse. En skjermet arbeidsplass er imidlertid det viktigste, enten man arbeider hjemmefra eller på jobben.

Foto: iStock / Borchee
Foto: iStock / Borchee

Juristforbundet organiserer 20 000 medlemmer med juridiske yrker, inkludert studenter. De yrkesaktive medlemmenes arbeidsmønster er kartlagt i to omganger. En gang før pandemien tvang mange på hjemmekontor og en gang i høst. Hovedfunnet er uansett det samme:

Jurister er mest produktive på skjermede arbeidsplasser. Enten det er cellekontor på den tradisjonelle arbeidsplassen eller de kan jobbe uforstyrret på hjemmekontoret. Hovedårsakene er færre avbrytelser og mindre støy enn på delt kontor og i åpne landskap.

Like lange dager – men mer effektive
Forrige undersøkelse ble gjort i slutten av 2019. Den gang ble kun 5 % av arbeidstiden til juristene brukt på hjemmekontor. I dag er tallet 75 %. Det er ikke den eneste forskjellen:

  • 53 % sier de er à jour med arbeidsoppgavene i dag. Sist var tallet 48 %. Dette til tross for at arbeidsdagene er like lange som før.
  • 37 % sier de blir avbrutt i arbeidet. Sist var tallet 66 %.
  • 77 % av dagens møter er digitale, der kun 26 % var det tidligere.
  • Juristene bruker litt lengre tid i møter i dag enn ved forrige undersøkelse. Imidlertid har møtene blitt litt mer effektive.

Skjermet arbeidsplass viktigst
Selv om hjemmekontoret har sine fordeler er det ikke bare rosenrødt. Om lag halvparten har ikke en skjermet arbeidsplass hjemme. 58 % svarte at de savner kollegene, mens 22 % sa det er vanskelig å skille mellom arbeid og privatliv. 

– Det er lett å se seg blind på at vi er mer à jour på hjemmekontor. Men etter to undersøkelser ser vi at det viktigste for majoriteten av medlemmene er å jobbe på en skjermet arbeidsplass, enten det er på jobben eller hjemme, sier president Håvard Holm i Juristforbundet.

– På en skjermet arbeidsplass får jurister konsentrert seg bedre om arbeidsoppgavene og de får mer arbeid gjort, uten å jobbe mer, sier Holm.

Han vil ikke si at hjemmekontor bør bli den nye normalen for alle jurister.

– For noen vil det nok være aktuelt å fortsette dagens situasjon også etter korona, og langt flere vil sikkert benytte hjemmekontor hyppigere enn før. For de mange som vender tilbake til arbeidsplassen er imidlertid cellekontorer eller annen form for skjerming mot avbrytelser og støy det viktigste. Siden produktiviteten øker så er det vinn-vinn, noe som må prioriteres fra arbeidsgivers side, mener Holm.

Vil forme framtidens arbeidsplasser
Holm forteller at de skal gjøre ytterligere en undersøkelse av samme slaget. Dette for å kartlegge arbeidsplassmønsteret og preferansene til medlemmene over tid.

– På den måten får vi solid kunnskap om hvor jurister jobber best. Resultatene skal brukes til å bistå våre medlemmer og påvirke fremtidens arbeidsplasser. Dette er et tema som naturlig nok opptar mange, sier Holm.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: iStock / Borchee
Foto: iStock / Borchee
Last ned bilde

Dokumenter

Om Juristforbundet

Juristforbundet
Juristforbundet
Kristian Augustsgt 9
0164 Oslo

+47 40 00 24 25http://www.juristforbundet.no

Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for mer enn 20.000 jurister, advokater og juridiske studenter. Vi arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet – og gir dem tilgang til nettverk og økonomiske fordeler. 

Juristforbundet arbeider for at rettssikkerhet og likhet for loven skal styrkes og gjelde alle innbyggere. Alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet.

Følg saker fra Juristforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Juristforbundet

Rapport fra Juristforbundet: Tidlig juridisk veiledning vil styrke rettssikkerheten3.11.2020 15:22:49 CETKronikk

Etter å ha lest Juristforbundets rapport om tilgangen til rettshjelp, er vi mer overbevist enn noen gang: Alle innbyggere må få mulighet til å avklare om de har en reell juridisk sak og faktisk trenger rettshjelp. Derfor må det opprettes førstelinjetilbud som kan bidra til tidlig avklaring av rettshjelpsbehov. Dette vil trolig senke terskelen for å søke juridisk veiledning, særlig for sårbare grupper, noe som vil styrke rettssikkerheten!

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom