Norsk Friluftsliv

Jubler for felles nordisk handlingsplan for friluftsliv

Del

Nordisk Råd har vedtatt at de nordiske landene skal lage en felles plan for friluftsliv. – Dette understreker at vi har en felles kultur gjennom friluftslivet, sier Norsk Friluftsliv.

HANDLINGSPLAN: Nordisk Råd har vedtatt å lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Foto: Synne Kvam
HANDLINGSPLAN: Nordisk Råd har vedtatt å lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Foto: Synne Kvam

Onsdag kveld ble det enstemmig vedtatt i Nordisk Råd at man vil lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv.

- Dette er kjempegode nyheter, og bekrefter det vi har ment i mange år, at Norden har en felles kulturtradisjon gjennom friluftslivet. Det understreker hvor viktig natur og friluftsliv er for folkehelsa i Norden, og hvilken brobygger det også er, sier en svært fornøyd Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Håper på løft

Planen vil gi mer samarbeid på tvers av landene, og blant annet innebære en økt felles innsats innen friluftsforskning, bærekraftig bruk av naturen, uteundervisning, byplanlegging og sentrumsnært friluftsliv. Den vil også ta opp hvordan man bør møte utfordringene med at stadig flere bruker naturen.

Allemannsrettens rolle i Norden og integrering gjennom friluftsliv vil også bli høyt prioritert.

Friluftsrådenes Landsforbund, paraplyen for de interkommunale friluftsrådene, gleder seg i likhet med de frivillige organisasjonene over vedtaket i Nordisk Råd.

- Vi håper handlingsplanen vil bli omsatt i konkrete tiltak, og gi et løft for friluftslivsarbeidet i Norden, sier Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund, og understreker betydningen av at stier og nærfriluftsområder blir enda sterkere vektlagt i arealplanleggingen.

Spiller en viktig rolle

Nordisk Råd går også inn for et felles Friluftslivets år i hele Norden, for å sette friluftslivet på den politiske dagsordenen.

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell har vært sentral for å få på plass en felles nordisk handlingsplan.

Asphjell mener friluftsliv vil spille en viktig rolle i årene fremover, og understreker at handlingsplanen også vil være tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

- Vi ser tydelig den merverdien av arbeidet friluftslivsorganisasjonene gjør. Friluftslivet er svært viktig som kulturbærer i Norden, og viktig for folkehelsearbeidet. Friluftslivet engasjerer på tvers av generasjoner, kulturer og etnisiteter, understreker Asphjell.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

HANDLINGSPLAN: Nordisk Råd har vedtatt å lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Foto: Synne Kvam
HANDLINGSPLAN: Nordisk Råd har vedtatt å lage en felles nordisk handlingsplan for friluftsliv. Foto: Synne Kvam
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom