Opplysningsvesenets fond

Jubileumsfest Opplysningsvesenets fond 20. august

Del

Opplysningsfondets fond har stått i fellesskapets tjeneste i 200 år. Dette markeres med jubileumsfest ved Vestre Aker prestegård med H.M. Dronning Sonja til stede.

På jubileumsfesten vil H.M. Dronning Sonja plante det nye tuntreet Dronningeika på prestegården. Det vil være et bredt program med underholdning ved Robert Stoltenberg og fremføring av bestillingsverk om prestegårder ved musiker Geirr Lystrup, og Anne Lindmo som programleder. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og en rekke gjester vil også være til stede.  

OVF ble grunnlovsfestet i 1814 og opprettet i 1821. Fondets midler kom fra eierskap og salg av prestegårder. Avkastningen fra fondet skulle komme samfunnet til gode og bidra til utdanning og opplysning i Norge. En av de viktigste grunnene til opprettelsen av OVF var å sikre økonomien til det nyoppstartede Universitetet i Oslo. I dag er OVF en av landets største grunneiere og fondet skal som kapitalforvalter skape verdier for Den norske kirke. Du kan lese mer om vår historie her

– Når OVF i år runder 200 år, kan vi se tilbake på en virksomhet som har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen. Vi arbeider i dag med både å selge prestegårder, samtidig som vi arbeider med å finne annen bruk av prestegårder med særlig stor kulturhistorisk verdi. Fondet har vært, og er en muliggjører ved å være grunneier. Historisk har OVF vært en samfunnsbygger, og vi ønsker å fortsette med det, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF.  

Av smittevernhensyn og praktiske årsaker må vi ha navn og kontaktinfo på journalister og fotografer.Vennligst meld fra til Hanna Flood (hanna.flood@ovf.no / 950 70 895) senest torsdag 19. august kl. 16.00.

Tid: 14.00-18.00, med program fra kl. 14.00-16.00. Oppmøte senest 13.45 

Sted: Vestre Aker prestegård, Blindernveien 19

Lenker

Om Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond
Rådhusgata 1, Pb. 535 Sentrum
0105 Oslo

http://www.ovf.no

OVF ble grunnlovsfestet i 1814 og opprettet i 1821. Fondets midler kom fra eierskap og salg av prestegårder. Avkastningen fra fondet skulle komme samfunnet til gode og bidra til utdanning og opplysning i Norge. En av de viktigste grunnene til opprettelsen av OVF var å sikre økonomien til det nyoppstartede Universitetet i Oslo. I dag er OVF en av landets største grunneiere og fondet skal som kapitalforvalter skape verdier for Den norske kirke. Du kan lese mer om vår historie her.