Eksfin

Jotuns miljøvennlige undervannsrobot finansieres av Eksfin og DNB

Del

Ikke bare reduserer den drivstofforbruk og CO2-utslipp, den hindrer også spredning av fremmede arter i verdens hav. Undervannsroboten HullSkater, som Jotun har utviklet i samarbeid med Kongsberg Gruppen, inspirerer samtidig Eksfin til å flytte grenser for hva staten kan finansiere.

TJENESTEKJØP: Eksfin har fått på plass en helt ny og innovativ finansieringsløsning for kundenes tjenestekjøp fra Jotun, forteller CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin.
TJENESTEKJØP: Eksfin har fått på plass en helt ny og innovativ finansieringsløsning for kundenes tjenestekjøp fra Jotun, forteller CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin.

Jotun har i samarbeid med Kongsberg Gruppen utviklet en fjernstyrt undervannsrobot som er laget spesifikt for inspeksjon og forebyggende rengjøring av skipsskrog på skip som seiler under krevende forhold. Navnet er Jotun HullSkater, og resultatene den leverer er imponerende – ikke bare reduserer den bærekraftige teknologien drivstofforbruk og CO2-utslipp med inntil 12,5 %, den hindrer også spredning av fremmede arter i verdens hav. Et renere skipsskrog fører til at skipet forbruker mindre drivstoff, gir renere hav, og dermed reduseres miljøfotavtrykket.

Banebrytende finansiering

Nå som Jotun Hullskater skal rulles ut, var det viktig for Jotun å også få på plass en finansieringspakke som en del av sitt tilbud til rederiene og operatørene. Her har DNB sammen med Eksfin kommet opp med en løsning som gjør at Jotun ikke bare kan tilby banebrytende og bærekraftig teknologi til sine kunder, men i samme pakke også finansiering av løsningen. Dette gjennom en finansieringsramme som Eksfin stiller på 150 millioner USD (rundt 1,3 milliarder kroner) hvor DNB garanterer for halvparten.

Jotun tror finansieringstilbudet fra Eksfin og DNB vil gjøre tjenesten attraktiv for langt flere kunder på verdensbasis.

– Eksfins finansiering av Jotun HullSkater er et svært attraktivt tilbud for redere og operatører over hele verden. Jotun Hullskater er allerede en god investering som reduserer drivstoff-forbruket og CO2-utslippene betraktelig. Med gunstig finansiering fra Eksfin vil enda flere kunder kunne ta i bruk løsningen, spare kostnader og være med å bidra til lavere klimagassutslipp fra skipsfarten, sier Geir Axel Oftedahl, som er Breakthrough Innovations Director i Jotuns Performance Coatings.

Vi har brukt mye tid på å komme opp med en løsning som støtter opp under tjenestefinansiering, og ønsker fremover å styrke våre løsninger også for finansiering av kjøp fra norske tjenesteleverandører. Vi er derfor veldig glade for å kunne bistå Jotun og deres kunder med denne innovative finansieringsløsningen, sier Tone Lunde Bakker, CEO i Eksfin.

Rundet 10 milliarder til «grønne» skip

Nylig kunne Eksfin markere å ha bidratt med 10 milliarder kroner til norsk eksport av mer miljøvennlige skip- og skipsløsninger, og Tone Lunde Bakker mener finansieringen til Jotun HullSkater føyer seg inn i næringslivets satsing på bærekraftige løsninger:

– Det er viktig for oss å støtte opp under en bærekraftig omstilling. Et renere skipsskrog fører til at skipet forbruker mindre drivstoff og reduserer miljøfotavtrykket, sier Lunde Bakker.

– Jotun og Kongsberg Gruppens nye undervannsrobot er et veldig godt eksempel på hvordan etablerte selskaper gjennom partnerskap kan være med på å skape nye, bærekraftige løsninger på de klimautfordringene vi står overfor. Ny teknologi er avgjørende for den omstillingen skipsindustrien skal gjennom, men denne typen utvikling krever langsiktig finansiering. Derfor er det arbeidet Eksfin legger ned for å støtte opp under norske eksportnæringer så viktig. Frem mot 2030 skal DNB finansiere, investere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1500 milliarder kroner, og redusere utslippsintensitet i shippingporteføljen med en tredjedel fra 2019-nivå. Avtalen med Jotun støtter dermed godt opp under vår satsning på nye, bærekraftige løsninger, sier Trine Loe, divisjonsdirektør for Future &Tech i Corporate Banking i DNB.

Bærekraftig teknologi utviklet i Norge

Den automatiserte undervannsroboten Jotun HullSkater er utviklet og produsert i Norge, og er et resultat av et solid samarbeid ikke bare med Kongsberg Gruppen, men også industripartnere som Wallenius Wilhelmsen, Telenor, DNV GL og SemCon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TJENESTEKJØP: Eksfin har fått på plass en helt ny og innovativ finansieringsløsning for kundenes tjenestekjøp fra Jotun, forteller CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin.
TJENESTEKJØP: Eksfin har fått på plass en helt ny og innovativ finansieringsløsning for kundenes tjenestekjøp fra Jotun, forteller CEO Tone Lunde Bakker i Eksfin.
Last ned bilde
JOTUN HULLSKATER: Jotun tror finansieringstilbudet fra Eksfin og DNB vil gjøre tjenesten attraktiv for langt flere kunder på verdensbasis.
JOTUN HULLSKATER: Jotun tror finansieringstilbudet fra Eksfin og DNB vil gjøre tjenesten attraktiv for langt flere kunder på verdensbasis.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

Eksfins første årsraport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling7.4.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover.

Eksfin stiller med lån på 250 millioner kroner når norske AKVA group leverer landbasert lakseoppdrettsanlegg til Kina3.3.2022 08:00:00 CET | Pressemelding

Selskapet AKVA group på Jæren har produsert utstyr til fiskeoppdrettsanlegg i havet i over 40 år. De senere årene har de også levert til landbaserte oppdrettsanlegg og har fått en stor kontrakt i Kina. Eksfin skal finansiere det kinesiske selskapet Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd sitt kjøp av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget fra Norge. Dette blir det første anlegget i storskala i Kina. AKVA group er totalleverandør av utstyr, design og konstruksjon av anlegget.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom