Stortinget

Jobber sammen om å få flere til å bruke stemmeretten

Del

Ved forrige lokalvalg benyttet bare 30 prosent av utenlandske statsborgere seg av stemmeretten sin. Blant innvandrere med norsk statsborgerskap var valgdeltakelsen 40 prosent. Bare fem prosent av lokalpolitikerne har innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra SSB.

Lokalpolitikere diskuterer hva som kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten. Foto: Peter Mydske/Stortinget
Lokalpolitikere diskuterer hva som kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten. Foto: Peter Mydske/Stortinget

– Kjernen i vårt folkestyre er representativitet. Folks oppfatning av å bli hørt og deres opplevelse av å være reelle deltakere, innvirker direkte på demokratiets helsetilstand. Den høye tilliten som preger det norske samfunnet, er avhengig av at alle grupper i samfunnet deltar og erfarer at de er representert i demokratiske prosesser og organer, sier første visepresident Eva Kristin Hansen (A).

Mandag 8. april gikk migrasjonsdagen av stabelen for fjerde gang på Stortinget, og arrangementet samlet denne gangen rundt 35 folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå fra hele Norge. Målet med arrangementet er å skape en møteplass der folkevalgte med innvandrerbakgrunn kan hente motivasjon og får dele erfaringer med hverandre og med relevante stortingsrepresentanter.

Årets arrangement tok opp temaer som på ulikt vis knytter seg til stemmerett og det forestående lokalvalget. Dagen arrangeres i samarbeid med KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge), og et av temaene som ble diskutert var hvordan man kan få flere til å bruke stemmeretten sin.

– At det er gode sammenhenger mellom hvem som styrer og folket, er en forutsetning for et levende demokrati. Vi tror også at flere innvandrere vil stemme ved valg dersom de ser at politikerne representerer dem. Å sikre god representativitet krever felles innsats fra alle politiske nivåer, og på tvers av det politiske spekteret, sier Hansen.

Under arrangementet diskuterte de folkevalgte ideer til aktuelle tiltak. Å gi borgere informasjon om valg på ulike språk, tilby introduksjonsprogram om det politiske systemet i Norge og aktivt gå inn for å mobilisere velgere, var noen av forslagene i salen.

En av deltakerne, Susan Abdallah fra Stord kommune, mener at det er viktig at folkevalgte snakker med folk personlig.

– Dersom vi vil ha endring, må folk gå ut og stemme. Endring skjer ikke av seg selv. Det viktigste er ikke hvem man stemmer på, men at man bruker stemmeretten. Det er viktig at folk har troen på at det er mulighet for endring, sier hun.

Se bilder fra dagen her: https://www.flickr.com/photos/stortinget/sets/72157704420267692/with/33687108708/

Alle bilder kan brukes fritt mot kreditering. 

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Ida Helene Andersen
Tlf: 928 67 664
E-post: idha@stortinget.no

Bilder

Lokalpolitikere diskuterer hva som kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten. Foto: Peter Mydske/Stortinget
Lokalpolitikere diskuterer hva som kan gjøres for å få flere til å bruke stemmeretten. Foto: Peter Mydske/Stortinget
Last ned bilde

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom