Motvind Norge

Jillen-Njaarke versus Eolus Vind og Øyfjellet Wind AS i Oslo Tinghus

Del

I dag mandag 21. september starter rettssaken i Oslo Tingrett, der reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke med støtte fra Motvind Norge har begjært midlertidig forføyning mot utbyggingen av vindkraft på Øyfjellet på Helgeland. Dette er David mot Goliat: Sør-samiske Jillen-Njaarke og deres 2000 rein mot den norske stat og utenlandske interessenter med 72 vindturbiner og 72 km veier, midt i gamle flytteleier og kalvingsland. Denne rettssaken skulle aldri funnet sted.

Industrialisering av intakt natur og reinbeiter på Helgeland. Svenske Eolus Vind og Veidekke AS graver seg inn i Vesterfjellan. Foto: Trond Erik Vollen
Industrialisering av intakt natur og reinbeiter på Helgeland. Svenske Eolus Vind og Veidekke AS graver seg inn i Vesterfjellan. Foto: Trond Erik Vollen

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt har gått til søksmål mot det svenske selskapet Eolus Vind og Øyfjellet Wind AS med krav om umiddelbar stans i anleggsarbeidene, begrunnet i at utbyggingen permanent vil ødelegge for reindrift i området.

Retten til å uhindret å kunne flytte med rein og til å ha faste flytteleier er en grunnleggende del av reindriftsretten. Tradisjonell reindrift er avgjørende for overlevelse av sjøsamisk kultur. Jillen Njaarke reinbeitedistrikt er beitelandet til den samepolitiske pioneren Elsa Laula Renberg (1877-1931) som er hyllet for sitt arbeid. Her er Øyfjellet vindkraftverk planlagt.

Regjeringen med statsråder og statssekretærer i OED har konsekvent stilt seg på utenlandske investorers side. Tina Bru i OED overstyrte endog NVEs pålegg om å ta pause i anleggsarbeidet i kalvingstida i vår. (Anleggsarbeidet startet opp i desember 2019, uten at alle formaliteter er på plass, "på egen risiko".)

Svenske Eolus har solgt konsesjonen til tyske Aquila Capital, som igjen har solgt kraften anlegget skal produsere til canadiske Alcoa. Grunnarealene, med rettighetene til anlegget, er pantsatt i nederlandske Rabobank, for cirka 3,3 milliarder Nkr. I fare for underskudd, har GIEK, det norske garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gitt en underskuddsgaranti på et par milliarder. Hvor mye Alcoa vil tjene på Opprinnelsesgarantiene er ukjent.

Krafta er det ikke bruk for. Helgeland har et gigantisk overskudd av fornybar kraft, fra vannkraftverk, bygd i reinbeitearealer.

Motvind Norge støtter reinbeitedistriktet med 0,5 millioner Nkr innsamlet i spleis og tilsvarende fra egne midler. Det norske folk står opp for sørsamene på Helgeland, der Storting og Regjering svikter. 

Oslo byfogdembete, sak 20-099057.
21.-24. september kl. 09:00-16:00 i Oslo Tinghus.


Solidaritetsmarkering for Jillen Njaarke
Tid og sted:
21. september kl. 08:30-09:00 utenfor Oslo Tinghus

Appeller:
Maja Kristine Jåma, Fovsen Njaarke og Norske Samers Riksforbund
Tor-Gunnar Nystad, Oslo Sámiid Searvi
Thorbjørn Lindseth, Motvind Norge

Joik:
Ozas med Sara Marielle Beaska Gaup og Risten Anine Gaup

Arrangør:
Oslo Sámiid Searvi og Motvind Norge

EventSe også 
Rettssak på Øyfjellet

Øyfjellet vindkraftverk

Motvind mener regjeringen Solberg bryter internasjonale konvensjoner og norsk lov
ov

Nøkkelord

Kontakter

Jillen Njaarkes advokat
Pål Gude Gudesen
+47 416 53 700 | +47 23 30 86 00 |
Dalan advokatfirma DA 
gudesen@dalan.no | www.dalan.no

Bilder

Industrialisering av intakt natur og reinbeiter på Helgeland. Svenske Eolus Vind og Veidekke AS graver seg inn i Vesterfjellan. Foto: Trond Erik Vollen
Industrialisering av intakt natur og reinbeiter på Helgeland. Svenske Eolus Vind og Veidekke AS graver seg inn i Vesterfjellan. Foto: Trond Erik Vollen
Last ned bilde
Fra markeringen  mot vindkraftregimet foran Stortinget 7. september 2019. Foto: Ragnhild Sandøy
Fra markeringen mot vindkraftregimet foran Stortinget 7. september 2019. Foto: Ragnhild Sandøy
Last ned bilde
Markering i Øyfjellet sommeren 2020. Foto: privat
Markering i Øyfjellet sommeren 2020. Foto: privat
Last ned bilde
Reinflytting i Jillen - Njaarke. Foto: Ole Henrik Kappfjell
Reinflytting i Jillen - Njaarke. Foto: Ole Henrik Kappfjell
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom