Jernbanedirektoratet

Jevn tilfredshet blant togpassasjerene

Del

Jernbanedirektoratets kundeundersøkelse viser at togpassasjerenes tilfredshet med reiseopplevelsen holder seg på et jevnt høyt nivå. I sommerens undersøkelse trekker passasjerene særlig fram informasjonen ombord på togene som god.

I juli og august svarte 8023 togpassasjerer i hele Norge på spørsmål om hvor fornøyd de var med togreisen totalt sett. Passasjerene er mest fornøyd med informasjonen som gis om bord på toget og at det er enkelt å kjøpe billett.

- Det er både viktig og hyggelig for togselskapene at passasjerene gir så god tilbakemelding på informasjonen som gis i togene, sier jernbanedirektør Knut Sletta. Også det at det oppleves som enkelt å kjøpe billett er viktig for både selskapene og passasjerene, sier Sletta.

Den totale poengscoren var i sommerens undersøkelse på 80 av 100 poeng, noe som regnes som veldig bra. I juli og august var det flere planlagte avvik i togtrafikken på grunn av større anleggsarbeider som ble gjennomført i ferieperioden.

- Det er derfor gledelig at passasjerenes totale tilfredshet holder seg på samme høye nivå som i perioden før, sier jernbanedirektøren.

Må bli bedre når noe skjer

Selv om den generelle tilfredsheten er god blant togpassasjerene, er det også områder som peker seg ut som for dårlige. Håndteringen av avvik som ikke er planlagte og den informasjonen som gis ved slike avvik er begge områder i bunnen av skalaen på undersøkelsen.

- Det er aldri morsomt når et tog ikke er i rute, og for passasjerene er det svært viktig å få rask og riktig informasjon om hvordan de kan fullføre reisen sin dersom toget er forsinket eller kansellert. Hele jernbanesektoren samarbeider om å bli bedre på dette området, sier Sletta.

Fakta:

Jernbanedirektoratet gjennomfører en kundeundersøkelse blant togpassasjerer hvert kvartal

Undersøkelsen omfatter passasjerer hos Vy, Go Ahead og SJ Norge.

Undersøkelsen gjennomføres om bord i togene, hvor passasjerene blir spurt om å fylle ut et skjema.

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Jernbanedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom