Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jegerne vil være en del av en aktiv ulveforvaltning

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbunds landsmøte har diskutert ulveforvaltning, og konklusjonen er å videreføre NJFFs engasjement for å sikre gode rammebetingelser for effektiv lisensfelling og målet om aktiv byrdefordeling.

Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto

NJFF skal ha et engasjement for en forvaltning av ulven som sikrer at jakt-, jeger-, jakthund- og viltinteressene blir ivaretatt og som bidrar til et redusert konfliktnivå. 

Konkretisert innebærer dette:

- Maksimalt 2-3 familiegrupper av ulv inkludert den norske andelen av grenseflokkene.

- Bestandsregulering av ulv og andre store rovdyr skal skje gjennom lisensfelling og kvotejakt.

- NJFF skal arbeide for å oppnå en reell byrdefordeling i områder med tett ulvebestand. Rammene for fellingsvedtak av flokker må ikke legge unødige begrensninger på jegere/jaktlag når det gjelder dokumentasjon før felling kan gjennomføres, og de må sikre reelle muligheter for uttak av dyrene i de aktuelle geografiske områdene.

- NJFF går inn for å avvikle ulvesonen.

- Lokal deltakelse i bestandsregistrering må vektlegges.

- For å bidra til konfliktdemping må rovviltnemndene ha handlingsrom og reell mulighet til å vektlegge og balansere ulike hensyn innenfor rammen av Stortingets vedtak og gjeldende regelverk.

- NJFF skal videreføre arbeidet med å sikre gode rammer for effektiv lisens- og kvotefelling, herunder gode rammebetingelser for bruk av hund.

- Arbeidet med kompetanseoppbygging skal videreføres.

Bilder

Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom