Miljødirektoratet

Jegerne på Hardangervidda får større valgfrihet

Del

På grunn av funn av skrantesjuke åpner Miljødirektoratet for at jegere i Hardangervidda villreinområde kan felle et valgfritt dyr på kontrollkort for voksen bukk. Jegerne kan også inngå muntlig avtale om fellesjakt med et annet vald.

Foto: Arne Nyaas
Foto: Arne Nyaas

– Det er ønskelig at jegere feller flest mulig villrein på Hardangervidda i løpet av den siste perioden av jakta. Lavere bestand gjør at sjansen for at skrantesjuken spres reduseres, og at vi samtidig får økt kunnskap om forekomsten av sykdommen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Fredag forrige uke ble det påvist smittsom skrantesjuke på en villrein på Hardangervidda. Les mer om funnet her.

Etter dialog med Mattilsynet og innspill fra lokal villreinforvaltning har Miljødirektoratet endret enkelte bestemmelser for villreinjakta på Hardangervidda.

Kontrollkort

Villreinjegere skal alltid ha et kontrollkort som viser hvilket dyr som kan felles. På Hardangervidda er halvparten av kontrollkortene utstedt på voksen bukk. På denne tiden av året er bukkene på vei inn i brunstperioden, og vi kan ikke forvente at jegere feller særlig flere voksne bukker.

Jegere som jakter i Hardangervidda villreinområde, kan nå felle et valgfritt dyr på kontrollkort for voksen bukk. Miljødirektoratet har åpnet for denne muligheten etter dialog med villreinnemnd og villreinutvalg, for at kategorien dyr som står på kontrollkortet ikke skal begrense antallet villrein som felles.

Fellesjaktavtaler

Jegere på Hardangervidda kan selv inngå muntlig fellesjaktavtale med annet vald. Jegeren må ha tillatelse fra jaktrettshaver i sitt eget vald til å inngå en slik avtale.

En fellingstillatelse gjelder innenfor ett vald, med mindre det er inngått en fellesjaktavtale med et annet vald. Hardangervidda villreinområde har over 130 vald, og jegerne har derfor mange administrative grenser å forholde seg til. For å forenkle inngåelse av fellesjaktavtaler endres reglene midlertidig, og det er nå tilstrekkelig at fellesjaktavtaler er muntlige. Målet er effektiv felling og god flyt av fellingstillatelser mellom vald.

Se vedlegg for hele vedtaket.

Rapporter felte dyr

Alle felte villrein skal rapporteres i Hjorteviltregisteret eller i Sett og skutt. Registrer felte villrein på det valdet som står på kontrollkort. Registrer merkelappnummer og koordinatene på fellingsstedet, og send alltid prøve av hjerne og lymfeknute til Veterinærinstituttet.

Si fra om du ser syke eller skadde dyr

Jegere som ser syke eller skadde dyr skal så snart som mulig melde fra til oppsynet. Dette gjelder også funn av døde dyr. Noter koordinater, og ta gjerne bilde. Er dyret tydelig sykt eller skadd, må du vurdere om dyret skal avlives for å hindre unødvendig lidelse. Feller du et slikt dyr, ta alltid hjerne- og lymfeprøve slik at dyret kan undersøkes for skrantesjuke. Frakt ikke ut andre deler av dyret uten tillatelse. Se mer informasjon i villreinfolderen for Hardangervidda 2020.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Foto: Arne Nyaas
Foto: Arne Nyaas
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom