Jan H. Nyegaarden – Ny administrerende direktør i Teleplan Globe AS

Del

Styret i Teleplan Globe AS har ansatt Jan H. Nyegaarden fra Asker som ny administrerende direktør. Han tiltrådte stillingen 1. juni 2022. Nyegaarden kommer fra stillingen som leder og direktør for avdeling Forsvarssystemer som er hovedvirksomheten i selskapet.

Styret er svært tilfreds med å kunne presentere Jan H. Nyegaarden som ny administrerende direktør i selskapet. Som leder av forsvarsvirksomheten, har han i en årrekke fått vist sine unike evner og ikke minst skapt gode resultater for selskapet. Han er en sterk representant for Teleplan Globes kultur for innovasjon, entreprenørskap og kundefokus, og han har stått i spissen for utviklingen av verdensledende programvareprodukter for operativ beslutningsstøtte. Nyegaardenhar også vist at han har lederegenskaper som er nødvendig for å videreutvikle og løfte selskapet ytterligere, både nasjonalt og internasjonalt,sier John Nyheim, styreleder i Teleplan Globe. 

Jeg er stolt og motivert over å ha fått denne tilliten som administrerende direktør for Teleplan Globe. Jeg har vært ansatt i Teleplansystemet i 26 år og fått lov å være med på selskapets fantastiske utvikling. Det er mange fordeler med å kjenne organisasjonen godt, men jeg er opptatt av at vi også framover trenger inspirasjon utenfra for å sikre at vi er stadig aktuelle for våre samarbeidspartnere, kunder og brukere. Jeg gleder meg til reisen framover med å skape nye brukervennlige løsninger sammen med utrolig mange dyktigeog kreative kollegaer, sier Nyegaarden.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Teleplan Globe AS

Teleplan Globe AS
Fornebuveien 31
1366 Lysaker

https://teleplanglobe.no/

Teleplan Globe ASer et norsk programvareselskap lokalisert på Lysakersom utvikler operative forsvarssystemer,og løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet tar frem avanserte, men brukervennlige løsninger på områder som operativ beslutningsstøtte, etterretning, geografisk visualisering og radioplanlegging.Systemene som Teleplan Globe tar frem,brukes med svært gode tilbakemeldinger av brukere som i kritiske situasjoner må ta raske og riktige beslutninger. Løsningene som utviklesbasert på nasjonale krav, tilpasses og eksporteres til en rekke land og eksportandelen i 2022 er på 50 %. Selskapet har 110 ansatte. 

Følg pressemeldinger fra Teleplan Globe AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Teleplan Globe AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.