Den norske kirke

Jan Egeland får kirke- og samfunnspris i Nidarosdomen

Del

Jan Egeland blir den første som mottar Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris. Prisvinneren har i hele sitt voksne liv vært en frontkjemper for menneskerettigheter og for mennesker som er rammet av krig, konflikt, nød og forfølgelse.

Jan Egeland blir første vinner av "Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris". (Foto: Flyktninghjelpen)
Jan Egeland blir første vinner av "Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris". (Foto: Flyktninghjelpen)

Det er Nidaros bispedømmeråd som deler ut den nye kirke- og samfunnsprisen. Prisen er opprettet i navnet til biskop Arne Fjellbu, som var et tydelig symbol for kirkens motstand mot nazistyret i andre verdenskrig og en sterk forkjemper for menneskets verdi og rettigheter.

- I Jan Egelands liv og engasjement kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne Fjellbu i hans liv og gjerning, sier biskop Tor Singsaas, som leder styret for kirke- og samfunnsprisen.

Bredt engasjement
Prisvinnerens engasjement har vært bredspektret og altoppslukende, nasjonalt og internasjonalt, faglig og politisk. Han ble tidlig engasjert i Amnesty og Røde Kors. Han har vært politisk rådgiver og statssekretær i utenriksdepartementet.

Gjennom FN har han jobbet med fredsforhandlinger og konflikter i Sør-Amerika, Afrika og Asia, på Balkan, Kypros og i Midt-Østen. Han har vært FNs visegeneralsekretær for bistand og nødhjelp. Ved årsskiftet 2004/2005 ledet han verdensorganisasjonens største hjelpeoperasjon noensinne etter tsunamien i Sørøst-Asia.

I dag er Egeland generalsekretær i Flyktninghjelpen. Siden 2015 har han også vært FNs seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene, med fokus på humanitær tilgang og beskyttelse av sivile.

En ære
- Det er en stor ære å motta Biskop Fjellbus pris. Fjellbu var en sann helt som stod opp for frihet og menneskerettigheter i en tid der mange andre sviktet, sier Jan Egeland.

- Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier. I en tid der flyktninger og minoriteter får sine rettigheter trampet under fot, er Biskop Fjellbu et forbilde for oss alle, fortsetter han.

Jan Egeland vil være til stede og motta Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris under en høytidelighet i Nidarosdomen, tirsdag 30. mai kl. 12.00. Representanter for kirke og offentlighet vil være til stede under utdelingen. Media er velkommen til å dekke begivenheten.

For ytterligere kommentar/informasjon, kontakt:
Biskop Tor Singsaas,
tlf. 916 88382.
Epost: nidaros.biskop@kirken.no

Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy.
Tlf: 90789950.
Epost: mb499@kirken.no

__________________________

Statutter for Biskop Fjellbus kirke- og samfunnspris

- vedtatt av Nidaros bispedømmeråd 

1. Opprettelse
Nidaros bispedømmeråd oppretter «Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris» for å gi oppmerksomhet og fremme bevisstgjøring rundt grunnleggende kristne og humanistiske verdier i det offentlige rom.

2. Formål
Gjennom tildeling av Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris, ønsker Nidaros bispedømmeråd å hedre personer eller organisasjoner som i biskop Arne Fjellbus ånd, gjennom sitt mot og klarsyn, har bidratt til å rette oppmerksomhet mot og bevisstgjøre betydningen av kristne og humanistiske verdier i samfunns- og kulturliv.

3. Prisens innhold og utdeling
Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris utdeles hvert 3. år, fortrinnsvis som en del av programmet ved biskopens nyttårsmottakelse. Prisen kan også tildeles ekstraordinært dersom særlige forhold skulle tilsi det. Prisen utdeles så nært 1. februar som praktisk mulig. Prisen utdeles første gang ved biskopens nyttårsmottakelse i 2017.

4. Kandidater
Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris kan ikke søkes. Prisen er nasjonal, men skal også ha en internasjonal horisont. Prisen kunngjøres og kandidater kan fritt foreslås innen 1. desember året før prisen utdeles. Prisen kan tildeles en enkeltperson, en gruppe eller organisasjon som over tid har vist klarsyn, mot og evne til å synliggjøre, fremme og kjempe for kristne verdier i det offentlige rom.
 
5. Styret
Styret for Biskop Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris oppnevnes av Nidaros bispedømmeråd med 4 medlemmer og følger bispedømmerådets valgperiode. Samme styre fullfører en påbegynt prisutdelingsprosess. Styret ledes av en av biskopene i Nidaros. Til styret oppnevnes ett medlem av Nidaros bispedømmeråd, en representant med bakgrunn i det politisk liv og en representant fra miljøene Olavsfestdagene/Stiklestad Nasjonale kultursenter/Falstad.


Bilder

Jan Egeland blir første vinner av "Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris". (Foto: Flyktninghjelpen)
Jan Egeland blir første vinner av "Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris". (Foto: Flyktninghjelpen)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke