Mattilsynet

Jaktforbudet på fugler oppheves

Del

Jaktforbudet på andefugler og visse andre fuglearter oppheves 26. mai 2021. Mattilsynet oppfordrer fortsatt alle til å ha god hygiene når de håndterer og tilbereder fuglevilt.

Jaktforbudet på fugler har vart siden desember 2020. Nå oppheves det.

– Antallet smittede villfugl i Europa er redusert. I tillegg er vårtrekket stort sett over. Derfor vurderer vi at det ikke lenger er behov for å opprettholde jaktforbudet, sier Siri Løtvedt, seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

God hygiene fortsatt viktig

Generelt anses fuglevilt som trygt å spise. Det er ingen kjente tilfeller av at mennesker har blitt smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Mattilsynet viser likevel til generelle hygieneråd for tilbereding av kjøtt.

– Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt- eller kokt, varmebehandlet til 70 grader. Det er en generell og god regel, sier Løtvedt.

Hun understreker samtidig at det alltid er viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt.

– Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, avslutter Løtvedt.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom