OsloMet

Jakter på den norske sangskatten i skoler og barnehager

Del
Et stort nasjonalt forskningsprosjekt skal kartlegge sang i skoler og barnehager.
Mye tyder på sangen i barnehage og skole er truet. Nå settes det i gang en stor innsamlingsaksjon av barnesang.
Mye tyder på sangen i barnehage og skole er truet. Nå settes det i gang en stor innsamlingsaksjon av barnesang.

Det er mye som tyder på at sangen i barnehage og skole er truet, sier prosjektleder Anne Haugland Balsnes, en av prosjektlederne for forskningsprosjektet SANGBARSK.  

– Vår erfaring viser at sang ikke lenger har en naturlig plass i verken barnehage eller skole, men vi trenger mer dokumentasjon og kunnskap, sier hun.  

Stor innsamlingsaksjon av barnesang

I den største innsamlingsaksjonen for barnesang siden 1970-tallet skal norske forskere i beste Asbjørnsen og Moe-ånd kartlegge Norges sangskatt for å dokumentere sangens stilling i norske barnehager og skoler.

I tillegg skal de forske på hvordan sangen påvirker sosiale felleskap i barnehage og skole. 

Forskningsprosjektet som har sitt utspring i musikkpedagogikkmiljøene ved Universitetet i Agder og OsloMet, har nylig fått økonomisk støtte av Kulturrådet.

Sangen som forsvant

Sang har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon i de nordiske landene, og tidligere var skolehverdagen gjennomsyret av sang.  

–  Slik er det ikke lenger. I de siste læreplanene har ikke sangen fått noen særlig plass, til tross for at forskning viser at sang har en rekke positive effekter, sier Balsnes.  

For eksempel har flere studier vist at sang kan stimulere språkopplæringen, sang kan bidra til inkludering og fellesskap, og til å fremme psykisk og fysisk helse, velvære og selvfølelse både for barn og voksne. 

Hvorfor svekkes sangen?  

Balsnes peker på globalisering, teknologi og manglende kompetanse som mulige årsaker til at sangen svekkes.  

Studier viser også at mange lærere unngår å synge med barn fordi de ikke har tro på sin egen sangstemme. På sikt vil forskerne også kartlegge sang i lærerutdanningene for å finne ut om studentene utvikler «sangtrygghet» gjennom studiet.

Den eksisterende forskningen på sang er stort sett gjort på korsang.

– Vi trenger mer forskning på hvilken påvirkning og betydning sang har i skole og barnehage, sier Balsnes.  

Skal gjøre det enkelt å synge mer

Prosjektet vil ikke bare fortelle forskerne om sangens plass i barnehage og skole, men sangene som kommer inn gir oss et bilde av hva Norges sangskatt består i – anno 2019.

Mange av sangene vil finne veien inn i OsloMets nye sang- og musikk-app «Trall», som skal lanseres i 2021.

– Med Trall vil vi gjøre det enkelt å synge mer, få tilgang til et vell av godt utvalgte sanger, og å gi barn og voksne gode musikalske opplevelser gjennom lytting, synging, lek og egen utforsking, sier Liv Anna Hagen ved Oslomet, som er en av initiativtakerne til Trall-prosjektet.

Trall har fått støtte blant annet fra Sparebankstiftelsen, Kulturrådet og Furestiftelsen.

– Nå håper vi at så mange som mulig fra skoler og barnehager har lyst til å gi oss sine sangskatter, slik at vi kan gi dem videre liv, sier Hagen.

Fakta om SANGBARSK

Forskingsnettverket SANGBARSK - Sang i barnehage og skole – ble etablert 25. januar 2019.

SANGBARSK springer ut fra Universitetet i Agder og OsloMet, men omtrent alle lærerutdanningsinstitusjoner er med på dette unike prosjektet. 

Målet med prosjektene er å kartlegge sang og sangrepertoar i norske barnehager og skole.

Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i lærerutdanningenes bachelorprogram og musikkfordypninger, og i barnehage og skole.

Prosjektet starter innsamlingsarbeidet i begynnelsen av mai 2019.

Kontaktinformasjon

SANGBARSK: Anne Haugland Balsnes, Universitetet i Agder, tlf. 48187108

TRALL: Liv Anna Hagen, OsloMet, tlf. 90856583

Nøkkelord

Bilder

Mye tyder på sangen i barnehage og skole er truet. Nå settes det i gang en stor innsamlingsaksjon av barnesang.
Mye tyder på sangen i barnehage og skole er truet. Nå settes det i gang en stor innsamlingsaksjon av barnesang.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.