Statskog SF

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 27. februar 2020

Del

Det har vært mye vær denne vinteren med mildvær, snø og vind. Endelig ser det ut til at været har roet seg for ei stund. Isene på fjellvatna er stort sett gode, og det er mer enn nok snø. Mange plasser er det rett og slett for mye snø, og skiføret i fjellskogen er djuprent. Med litt vind utover i uka vil skiføret bli bedre.

Store vindhull i fjellet. Her et i Skaitidalen som var 6 m dyp. Foto: Jim Tovås Kristensen
Store vindhull i fjellet. Her et i Skaitidalen som var 6 m dyp. Foto: Jim Tovås Kristensen

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Nord-Troms

Nordfylket har hatt mye være den siste måneden. Det ene lavtrykket etter det andre har passert oss. Med vekslende vindstyrke og – retning, og gjerne fulgt av til dels betydelige nedbørsmengder.

I et område med mange fjorder, daler og fjellrekker vil både vindretninger og nedbør påvirke ulikt, noe som gjør det krevende å tegne et generelt bilde av snøforholdene i Nord-Troms akkurat nå.

"Vindværet har flyttet på store mengder snø. Dette harskapt potensiell skredfare også i områder som «normalt» ikke har vært ansett som spesielt rasutsatte. Innhent derfor lokal informasjon i tillegg til de generelle skredvarslene før ruta planlegges", sier Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

Per 25. februaur er det i høyfjellet er det  gode snøforhold i lavereliggende områder og dalganger, mens vindeksponerte fjellsider og -topper har mye vindskavler og isete skaresnø.

Isen på høytliggende fjellvatn er målt til over 1 meter (120 cm på Njargajavri i Kvænangen på 824 moh., 105 cm på Stuora Mollesjavri i Nordreisa på 781 moh). Begge disse vatna hadde tydelig lagdeling i isen.

I lavlandet og i skogen er det jevnt over betydelige snømengder. Takket være noen mildværsdager i forrige uka har snøen sunket litt sammen, noe som gir bra forhold for skigåing.

Isen på lavereliggende vatn er også tynnere enn inne på fjellet. Boring på Småvatna/Corrojavrrit Kvænangen (290 moh) viste f.eks ca 60 cm homogen stålis.

Vi har ingen ferske rapporter fra Reisadalen/elva. per dato.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

 Utsikt fra Leina mot Geavdnja Foto: Fredrik Jenssen

Senja og Midt-Troms

De siste ukene har vært preget av bygevær og til dels store nedbørsmengder i form av snø.

På Senja er det rundt 40 cm løssnø ute i terrenget og godt over meteren totalt. Snøen gjør det krevende både for folk og dyr å bevege seg. På vindutsatte plasser har snøen satt seg litt mer, mens det i skogen stedvis kan være dypere.

Situasjonen på innlandet er tilnærmet lik Senja, dog med noe mindre og tørrere snø. Nede i Dividalen er det rundt 30 cm løssnø. Oppe i høyden er det stedvis noe mer vindpåvirket, men fortsatt mye lett og løs snø i dalganger og lesider.

"Løssnøen vil i kombinasjon med vind føre til at full sikt relativt raskt blir endret til null sikt. Forholdene er med andre ord ustabile, og en bør være oppmerksom på skavler og vindhull", sier Fredrik Jenssen i Statskog Fjelltjenesten.

På østsiden av Dividalen varierer istykkelsen fra 71cm på Rostojàvri, 84cm på Gárasjàvri til minimum 110cm på Moskánjàvri (Her kom ikke vår borr igjennom, så forlenger er et must.)

Kontaktperson: Fredrik Jenssen, tlf. 417 39 897

I Ofoten mangler reinen beite og mat i vinter Foto: Fredrik Jenssen

Ofoten og Sør-Troms

Det har vært mye urolig vær den siste tiden med veksling mellom mildvær og kaldere vær. I de siste dagene har det kommet mye nysnø til fjells. Det har medført mye løs snø, spesielt i skogen under tregrensen.

Forholdene for skiturer ser ut til å bli gode i vinterferien. Det er nå godt med snø både i lavlandet og til fjells. Utfordringen blir å komme seg opp på fjellet på grunn av mye løs snø i skogen.

"Vi har målt snødybden i Norddalen i Skjomen til 118 cm denne uka. Kombinasjonen av ising mot marken og store snømengder, fører til at det blir en tøff vinter for dyrene. Det er spesielt reinen har svært dårlige beiteforhold i vinter. Det medfører at den vandrer spredt på næringssøk og kan dukke opp hvor som helst. Dyrene trenger nå ro og minst mulig forstyrrelser", sier Trond Baadstø i Statskog Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Trond Baadstø, tlf. 941 53 178

Grønnfjellet - Bassivarre ved Altevatn i Bardu. Foto: Trond Baadstø 

Salten

Endelig ser det ut til at vi har fått litt mer stabilt vintervær. Det vekslende været med mye mildvær så langt i vinter, har ført til sein islegging på store vatn som f.eks. Balvatnet. Isen på Balvatnet ble i fast trasé mellom Naustbukta – Skaitikjeften den 26. februar målt til å være mellom 22-35 cm tykk. Isen på lavereliggende vatn som f.eks. innover til Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark er god (55 cm) og med 10-15 cm snø oppå. Vær obs på dårligere is ved inn- og utos.

Det er store mengder snø flere steder i fjellet (målt til 175 cm ved Skihytta i Sulitjelma). "På Saltfjellet er det uvanlig mye snø. Mye vær har ført til store vindhull og skavler. Vær obs på dette ved ferdsel i dårlig sikt", sier Jim T. Kristensen i Statskog Fjelltjenesten.

I fjellskogen kan det være svært djuprent, mens føret oppe på snaufjellet er stort sett slett og fint.

Nedisete beiter i fjellet og nå store mengder snø har ført til svært krevende beiteforhold for reinen. Det er derfor svært viktig at rein på beite ikke forstyrres!

Og husk: lørdag 29. februar er siste sjanse for å prøve seg på vinterjakt på rype  sør for Tysfjorden/Hellemofjorden denne sesongen. Jaktkort er tilgjengelig på inatur.no.

Kontaktpersoner: Jim T. Kristensen,  tlf.934 23318 og Tore Veisetaune, tlf. 916 27036

Ras ved Storakersvatnet i Rana. Foto: Kristian Sivertsen

Nord-Helgeland

I høgfjellet øst for E6 er det et nydelig skiføre. Under tregrensa er forholdene litt mer variable, og det er til dels ganske mye nysnø nede i dalgangene. Mye vind og nedbør har lagt opp store skavler i lesidene som det er grunn til å ta hensyn til.

Isen er god på fjellvatna, ca 30 – 40 cm snø oppå isen og en del våt snø nederst.

"Røssvatnet er delvis oppe. Det er litt is inne på vatnet, men den er ikke sikker på noen måte",  sier Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten. "Stormyrbassenget er fortsatt veldig oppfylt og har derfor ustabil istykkelse".

Det er kommet til dels veldig mye snø vest og sør i Svartisen-området. Nedre deler av Bjøllådalen, Stormdalen, Blakkådalen og Glomdalen har svært mye nysnø.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

"De siste dagene har vært flotte. Det er meldt oppholdsvær med minusgrader fremover, slik at forholdene vil holde seg likt ei god stund fremover. Det er litt tungt skiføre i skogen, mens det er fint føre på fjellet", sier Gjøran Stenberg i Statskog Fjelltjenesten.

Isforholdene på de fleste vann er trygge nå. Unkervatn er også nå trygt.

På Røssvatnet så er ikke scooterløypa åpnet enda, pga. utrygg is. Det er is på det meste av vatnet, og med det været som er meldt så vil nok isen etter hvert bli trygg.

Den siste snøen som kom i Grane og Vefsn var positiv for skiføret selv om det ble «grynnarføre» på de stedene det kom mest. I fjellet ser det bra ut, selv om det noen steder er isete og hardt. Noen vann har ennå områder med usikker is, og elver og store bekker er åpne. Det vil bedre seg hvis frosten får fortsette.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, tlf.905 07 841
Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Majaklumpen fra Majavatnet i Grane. Disen over isen kan bety dårlig is. Foto: Lars Lorentzen.

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Det er generelt mye is i fjellet nå slik at det er dårlig beite og mye av reinen står nedi skogen. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted  finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

God tur!

Nøkkelord

Bilder

Store vindhull i fjellet. Her et i Skaitidalen som var 6 m dyp. Foto: Jim Tovås Kristensen
Store vindhull i fjellet. Her et i Skaitidalen som var 6 m dyp. Foto: Jim Tovås Kristensen
Last ned bilde
Grønnfjellet- Bassivarre ved Altevatn, Bardu. Foto: Trond Baadstø
Grønnfjellet- Bassivarre ved Altevatn, Bardu. Foto: Trond Baadstø
Last ned bilde
Majaklumpen fra Majavatnet, Grane kommune. Disen over isen kan bety dårlig is. 
 Foto: Lars Lorentzen.
Majaklumpen fra Majavatnet, Grane kommune. Disen over isen kan bety dårlig is. Foto: Lars Lorentzen.
Last ned bilde
Okstindan Foto: Arild Bjørge
Okstindan Foto: Arild Bjørge
Last ned bilde
Ras ved Storakersvatnet i Rana. Foto: Kristian Sivertsen
Ras ved Storakersvatnet i Rana. Foto: Kristian Sivertsen
Last ned bilde
Reinen mangler beite og mat i vinter i Ofoten. Foto: Trond Baadstø
Reinen mangler beite og mat i vinter i Ofoten. Foto: Trond Baadstø
Last ned bilde
Utsikt fra Leina mot Geavdnja. Foto: Fredrik Jenssen
Utsikt fra Leina mot Geavdnja. Foto: Fredrik Jenssen
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
Statskog har rundt 90 hytter på kortids leie over hele landet
Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendomme

Følg saker fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom