Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Invitasjon til webinar - hvordan avdekke overgrep mot utsatte voksne

Del

De fleste overgrep mot risikoutsatte voksne oppdages aldri. Webinaret TryggEst - et voksenvern presenterer et system som fanger opp flere, og ser på utfordringene og mulighetene kommunene har til å arbeide systematisk og målrettet mot vold mot voksne.

Vi i Bufdir har jobbet med TryggEst som et prosjekt siden 2015, og har prøvd ut TryggEst-modellen i utvalgte kommuner og bydeler siden 2018.

Resultatene som blir presentert på webinaret viser at pilotkommunene i gjennomsnitt har avdekket seks til åtte ganger flere volds- og overgrepssaker mot voksne, enn hva de gjorde før innføringen av TryggEst. De fleste av sakene gjelder overgrep som har pågått over tid. Nå inviteres alle kommuner til å starte med TryggEst. 

  • Tidspunkt for Webinaret er onsdag 14.april fra klokken 10 - 12.
  • Arrangementet åpnes av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og av direktør i Bufdir Mari Trommald.
  • Professor Jan Tøssebro v/ NTNU presenterer resultatene av tre års følgeforskning.
  • Hanne Kristin Rohde «gir stemme» til personer fra saker TryggEst har avdekket og behandlet. 

Målgruppene for TryggEst er i prinsippet alle risikoutsatte voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg mot overgrep, og som antas å være dårlig i stand til å melde fra om overgrep. I praksis er det personer med nedsatt funksjonsevne, herunder utviklingshemming, sansetap og fysisk funksjonsnedsettelse, personer med psykiske vansker, demente og personer med rusproblemer som har vært hovedmålgruppene. Det kan også være andre grupper av risikoutsatte personer som mottar eller burde motta helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

TryggEst innebærer ikke en ny oppgave for kommunene, men er en ny måte å jobbe på som har vist seg å gi svært gode resultater. Med TryggEst får kommunene nye verktøy og metoder til å ivareta allerede lovbestemte plikter, og til å arbeide mer systematisk med forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep. Dette er viktig for å ivareta rettssikkerheten til risikoutsatte voksne.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom