Bane NOR

Invitasjon til pressen: Bane NORs arrangementer under Arendalsuka

Del

16. august braker det løs i Arendal, med en hel uke viet til politikk og samfunnsutvikling. Bane NOR er til stede, og inviterer til følgende debatter:

  • Hva blir transportpolitikken i neste stortingsperiode?

Tid:        Onsdag 18. august kl. 08:00
Sted:     Thon Hotel Arendal, 1. etasje

  • Jernbanen er klimavinneren – kan vi være enige om det?

Tid:        Torsdag 19. august kl. 12:30
Sted:     Clarion Hotel Tyholmen, Sal B, 1. etasje

Debatt 1: Hva blir transportpolitikken i neste stortingsperiode?

Transportsektoren er inne i en spennende periode, med stort sprik mellom de forskjellige partiene når det kommer til hvordan de ønsker å prioritere tiltak og organisere sektoren. Vi har invitert Vegdirektoratet, Nye Veier og Vy til en samtale sammen med vår egen konsernsjef Gorm Frimannslund. Spørsmål vi vil stille er blant annet hva de mener bør prioriteres de neste fire årene på vei og jernbane, og transport generelt, for å utvikle et helhetlig transportsystem, og hva de tenker om organisering og finansiering av sektoren og private initiativ til utbygging og finansiering av samferdsel.

Regjeringen kommer for å presentere sin politikk, og det gjør også transportpolitikere fra stortingspartiene. Vi utfordrer dem til å svare på hva de ønsker å prioritere i kommende stortingsperiode, om det er noe de kan være enige om, og om det er noen som har planer for nye reformer i transportsektoren.

Du kan lese mer om arrangementet her

Debatten blir også strømmet på vår Facebook-side

Deltakere:
John-Ragnar Aarset, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
Nils-Aage Jegstad, Stortingsrepresentant, Høyre
Sverre Myrli, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Jon Gunnes, Stortingsrepresentant, Venstre
Arne Nævra, Stortingsrepresentant, Sosialistisk venstreparti
Lars Petter Solås, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
Oda Sofie Pettersen, Miljøpartiet De Grønne
Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Vegdirektoratet
Anette Aanesland, Administrerende direktør, Nye Veier AS
Gro Bakstad, Konsernsjef, VY-gruppen AS
Gorm Frimannslund, Konsernsjef, Bane NOR

Debatt 2: Jernbanen er klimavinneren – kan vi være enige om det?

Det er ikke tvil om at klimasaken seiler opp som en viktig sak i valgkampen. FNs klimapanel la nylig frem en ny rapport om klimaendringene, der det tydelig går frem at klimatiltak må komme plass raskt. Vi mener at jernbanen er et naturlig satsingsområde for å få til et grønt skifte i transportsektoren. 

Utbyggingsdirektør Stine Undrum kommer for å fortelle om jernbanens klima- og miljøfortrinn, og om hvordan vi i Bane NOR jobber for at våre prosjekter skal bli enda mer bærekraftige. Vi har også invitert Naturvernforbundet til å komme med sine betraktninger om hva som kan gjøre transportsektoren mer bærekraftig, og Teknologirådet til å innlede om nye transportteknologier, og hvordan de enten kan komplementere eller konkurrere med jernbanen.

Vi er veldig glade for at representanter for ungdomspartiene kommer for å dele sine tanker om bærekraftig transport og hvordan de ønsker at utviklingen skal se ut fremover. Her blir det engasjert debatt, og kanskje vi får en pekepinn på hvordan sektoren vår kommer til å se ut i fremtiden.

Du kan lese mer om arrangementet her

Debatten blir også strømmet på vår Facebook-side

Deltakere:
Håkon Snortheim, Unge Høyre
Torleik Svelle, Senterungdommen
Edel-Marie Haukland, KrFU
Representant fra Unge Venstre
Representant fra AUF
Representant fra FpU
Holger Schlaupitz, Fagsjef, Naturvernforbundet
Nils Nerhus Rørstad, Sentralstyret, Natur og ungdom
Joakim Valevatn, Prosjektleder, Teknologirådet
Stine Undrum, Konserndirektør utbygging, Bane NOR
Torild Uribarri, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt og debattleder, Bane NOR

Kontakt oss i Arendal

Bane NOR kommer til å være til stede på Arendalsuka med konsernsjef Gorm Frimannslund og flere konserndirektører. I tillegg til å være til stede på Bane NORs egne debatter, vil Frimannslund delta i «Den store samferdselsdebatten» tirsdag 17. august.

Ønsker å komme i kontakt med Bane NORs representanter på Arendalsuka?

Presse kan kontakte:
Nina Aasmundsen, 41 22 31 39, Nina.Aasmundsen@banenor.no           
Simen S. Sunde, 95 80 84 83, sunsim@banenor.no                                     

Øvrige henvendelser:
Irene Johansen, 91 65 59 36, irene.johansen@banenor.no                     
Esben Svendsen, 40 20 61 30, Esben.Svendsen2@banenor.no                

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom