Statens vegvesen

Invitasjon til media: Oppstart av historisk klimavennlig vegdriftkontrakt 1. september, kl. 12.30

Del

Opptil 85 prosent har Presis Vegdrift AS tatt mål av seg å redusere CO2-utslippene med når de nå går i gang med å drifte riksvegene i Hallingdal og Valdres for Statens vegvesen. Media er velkommen til å delta på oppstarten av denne unike vegdriftkontrakten.

Grønnere vegdrift: 1. september markerer Statens vegvesen igangsetting av den første driftskontrakten der krav om reduksjon i CO2-utslipp har vært en del av tildelingskriteriene. (Foto: Statens vegvesen)
Grønnere vegdrift: 1. september markerer Statens vegvesen igangsetting av den første driftskontrakten der krav om reduksjon i CO2-utslipp har vært en del av tildelingskriteriene. (Foto: Statens vegvesen)

Vi inviterer media til oppstarten av driftskontrakten for riksvegene i Hallingdal og Valdres -  et utstillingsvindu for klimavennlige løsninger i framtidens vegdriftkontrakter: 

Onsdag 1. september, kl. 12.30 på Mjøsvang døgnhvileplass ved E16 i Vang i Valdres

Statssekretær Jon-Ragnar Aarset og divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, deltar. Det gjør også representanter for Presis Vegdrift AS og ordførerne i Valdres.

FAKTA om grønnere veidrift

 • Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet gjennom krav i driftskontraktene og belønning til entreprenører som utvikler ny teknologi og mer klimavennlige løsninger.

 • Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet har lyst ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

 • Ved tildeling av kontrakten for drift av riksvegene i Hallingdal og Valdres har Statens vegvesen for første gang satt reduksjon av klimautslipp som tildelingskriterium ved siden av pris.

 • Presis Vegdrift AS tar mål av seg å redusere CO2-utslippene i Hallingdal-Valdres-kontrakten med opptil 85 prosent ved bruk av elektriske kjøretøy, biodrivstoff, effektivisering av driften og mest mulig gjenbruk og resirkulering av avfall som genereres i kontrakten.

 • Kontrakten for Hallingdal og Valdres omfatter drift av 517 km riksveger i fem år og har en verdi på 340 millioner kroner (eks. mva).

Mer info om Hallingdal-Valdres-kontrakten:
Asbjørn Stensrud, seksjonssjef Statens vegvesen Drift øst 1
Tlf. 926 47 906
E-post: asbjorn.stensrud@vegvesen.no

---------------------------------------------------------------------------------------------

Etter arrangementet på Mjøsvang inviteres media også til:

Anleggsstart på utbedring av E16 Turnes-Øye

Etter arrangementet på Mjøsvang døgnhvileplass, inviterer vi media til å være med på markering av anleggsstarten for utbedringen av E16 Turtnes-Øye:

Onsdag 1. september, kl. 13.30 på kjettingplassen sør for Rødølstunnelen på E16 i Vang i Valdres

Dette blir et enklere arrangement, men også her deltar statssekretær Jon-Ragnar Aarset sammen med ordføreren i Vang og representanter for entreprenøren som skal utbedre strekningen, Brødrene Dokken AS, samt Vegvesenets prosjektledelse.

FAKTA om utbedring av E16 Turtnes-Øye

 • 3,2 km og del av den viktigste fjellovergangen øst-vest når værforholdene er dårlige

 • Mål om å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen

 • 8,5 m bredde, bæreevne, kurvatur, sideterreng og drenering forbedres

 • Største utfordringer er trafikkavvikling, bratt sideterreng og nærføring til Vangsmjøsa

 • Mer veg for pengene gjennom optimalisering av linje og overbygning

 • Opprinnelig estimert kostnad var 198 mill.kr., tilsvarende 58.200 kr/m

 • Prognose er nå 118 mill.kr., tilsvarende 37.000 kr/m

 • Ferdigstilles høsten 2022

 • Entreprenør Brødrene Dokken AS

Mer info om E16 Turtnes-Øye:
Vegar Antonsen, prosjektleder Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tlf: 416 19 694
E-post: vegar.antonsen@vegvesen.no

Vennligst gi tilbakemelding om dere ønsker å delta på arrangementene til:

Eli Ramstad, kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 99 45 90 17
E-post: eli.ramstad@vegvesen.no

 

Bilder

Grønnere vegdrift: 1. september markerer Statens vegvesen igangsetting av den første driftskontrakten der krav om reduksjon i CO2-utslipp har vært en del av tildelingskriteriene. (Foto: Statens vegvesen)
Grønnere vegdrift: 1. september markerer Statens vegvesen igangsetting av den første driftskontrakten der krav om reduksjon i CO2-utslipp har vært en del av tildelingskriteriene. (Foto: Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom