Statens vegvesen

Invitasjon til markedsundersøkelse for anskaffelse av tjenestekomponenter for MOPS - Modellorientert Styring i Sanntid

Del

Anskaffelse av BIM-komponenter for digitale tvillinger vil få ambisjonene til modellbasert prosjektgjennomføring i Vegvesenet til å skyte fart.

GEVINSTER: Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant, Statens vegvesen
GEVINSTER: Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant, Statens vegvesen

Nå ønsker Statens vegvesenrespons og tilbakemeldinger fra markedet piloten som skal utvikles.

Prosjektstyring i sanntid 

Vegvesenet har utviklet en webbasert pilot for modellorientert prosjektstyring. Med ett blikk på mobilen vil den digitale tvillingengi styringsinformasjon i sanntid om prosjektet som er under arbeid. Gevinstene er mange,men for Vegvesenet er tidlig tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, hms, kostnader, fremdrift og kvalitetsentralt. 

Løsningen som er utviklet går under navnet MOPS, Modellorientert Prosjektstyring i Sanntid. Nå skal piloten realiseres og utvikles videre frem mot 2025. 

Store ambisjoner for kontroll på dataflyt 

– Vi har store ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi og kontroll på dataflyt i våre utbyggingsprosjekter. Styringsinformasjon i sanntid på hele utbyggingsporteføljenvil endre vår rolle som byggherre totalt. Med full kontroll på viktige parameter som klima,økonomi og HMS vil rapportering og kontraktsoppfølging bli enda bedre. Vi ser et stort effektiviseringspotensial i å få løsningen realisert og tatt i bruk, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen. 

Ønsker respons fra markedet for å justere anskaffelsen

r vi nå går ut med en markedsundersøkelse er det med en forventing om å få markedetsresponsknyttet til anskaffelsen samt kunne gjøre justeringer basert på konkrete tilbakemeldinger.  

Vi håper også markedet gjennom dette oppfatter hvilken retning Vegvesenet nå går knyttet tildigitalisering av byggherrerollen, understreker Hanne Hermanrud, direktør for Teknologi og utvikling i Utbyggingsdivisjonen.  

Markedsundersøkelsen er publisert i Doffin 

Markedsundersøkelsen er i denne omgang avgrenset til utsendelse av spørsmål som vi ønsker svar på, sammen med innspill fra markedet i den sammenheng. Markedet har mulighet til å sende inn anonyme spørsmål som blir besvart av Statens vegvesen.

Konseptet «BOLC-pilot» er presentert flere ganger gjennom samarbeid med buildingSMARTved en rekke anledninger og vi håper det er en viss kjennskap til prosjektet i bransjen.

Invitasjon til undersøkelsen 

Målgruppen for undersøkelsen er: 

  • Interesserte leverandører av produkter og tjenester innenprosjektgjennomføring og digital tvilling. 
  • Andre offentlige virksomheter som er interessert i tilsvarende komponentbaserte løsninger, og eventuelt ønsker samarbeid rundt utviklingen av Modellorientert byggherre kildekoden.

Frist for besvarelse er 31. mai  

Frist for innlevering og spørsmål, 31.mai 2022. Spørsmål vil deretter bli besvart innen fem virkedager.

Spørsmål sendes og besvares gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet KGV/Doffin. Alle innkomne spørsmål vil bli anonymisert.

Les mer: Kunngjøring i Doffin

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

GEVINSTER: Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant, Statens vegvesen
GEVINSTER: Med ett blikk på mobilen vil Vegvesenet få tilgjengelig beslutningsinformasjon knyttet til, HMS, kostnader, fremdrift og kvalitet m.m. Foto: Red Ant, Statens vegvesen
Last ned bilde
Vi har store ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi og kontroll på dataflyt i våre utbyggingsprosjekter sier Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Vi har store ambisjoner når det gjelder bruk av ny teknologi og kontroll på dataflyt i våre utbyggingsprosjekter sier Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.