Norges Fotballforbund

Invitasjon til lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler i fotballen

Del

Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Det er utgangspunktet for arbeidet med forebygging og håndtering av episoder med vold.

Etter flere saker i media om voldsutfordringene i fotballen erkjenner NFF at vi ikke har vært godt nok kjent med omfanget, og ikke bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene.

Høsten 2019 igangsatte derfor NFF et arbeid for å kartlegge omfanget, vurdere fotballens behandling av saker og hvordan vi kan styrke arbeidet med forebyggende tiltak.

NFF inviterer klubber, kretser, særforbund og media til et lunsjmøte der vi presenterer dette arbeidet. Vi har også invitert andre viktige aktører til å dele sine erfaringer og tanker rundt håndtering og forebygging av voldshendelser.  

Dato: Onsdag 26. februar
Sted: Colosseum, Ullevaal Stadion (Sognsveien 75 J)

11.00 Enkel lunsj: Servering av baguetter/wraps, drikke og kaffe
11.30 Presentasjon av NFFs arbeid for å håndtere og forebygge voldshendelser i fotballen – Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF
11.45 Håndtere og forebygge voldshendelser i idretten – Berit Kjøll, president i NIF
11.55 Viktigheten av forebygging –  Rune Solberg Swahn, politiinspektør, Felles enhet for forebygging i Oslo Politidistrikt
12.10 Erfaring fra klubb og krets:
Tine Grødahl, klubbkonsulent i Vålerenga Fotball
Øyvind Strøm, daglig leder i NFF Østfold
12.30 Panelsamtale: 
Terje Svendsen, president i NFF
Berit Kjøll, president i NIF                             
Leif Welhaven, kommentator i VG-sporten
Ordstyrer: Gro Tvedt Anderssen, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF
Det vil bli åpnet for spørsmål fra publikum underveis
13.00  Møteslutt

I etterkant av paneldebatten vil det bli holdt et ordinært pressetreff med president og generalsekretær, hvor aktuelle saker fra forbundsstyret og kommende fotballting står på agendaen. Egen invitasjon til dette kommer.

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no