Hold Norge Rent

INVITASJON // Bli med Hold Norge Rent når vi rydder villfyllinger

Del

I forbindelse med Strandryddeuka inviterer Dokkadeltaet Våtmarkssenter og Hold Norge Rent til tjuvstart på ryddingen med en aksjon fredag 4. september. Vi skal rydde villfyllinger langs Lillehammerveien sammen med ordfører Ola Tore Dokken.

Villfyllinger med eierløst avfall er en utfordring

- Særlig i innlandet er villfyllinger et stort problem da de er ofte er godt skjult, ligger vanskelig til i terrenget eller har begrenset tilgjengelighet. Villfyllingene består dessuten av store mengder avfall, så her trengs det en felles dugnad, sier faglegder for landforsøpling i Hold Norge Rent, Mari Mo Osterheider.

Selv om det sjelden ferdes folk i disse områdene, kan slike fyllinger utgjøre en risiko for dyre- og fuglelivet, og det er også en fare for at det lekker miljøgifter ut i naturen.

- Vi ønsker med aksjonen 4. september å skape oppmerksomhet rundt villfyllinger, og samtidig samle kunnskapsrike aktører for å diskutere hvordan slike villfyllinger bør håndteres, forklarer Kristine Heistad fra Dokkadeltaet Våtmarksenter.

Vil du være med oss når vi rydder villfyllinger?

Dato og tid: fredag 4. september kl. 13.00-15.30

Oppmøtested: Rasteplass på v. siden av veien, 500 m nord for Lillehammervegen 806, 2870 Dokka

Deltagere: Ola Tore Dokken (ordfører, Nordre Land kommune), Linn T. Sunne (varaordfører, Nordre Land kommune), Endre Engebretsen (Miljørådgiver, Nordre Land Kommune), Merethe Hommelsgård (HNR), Malin Dahl (HNR), Andrea Rishatt (DNV), Kristine Heistad (DNV), Skoleklasse fra Dokka VGS

Ta kontakt med Hold Norge Rent eller Dokkadeltaet Våtmarksenter dersom du har flere spørsmål. Vi ønsker dere velkommen!

Program for dagen:

13.00- 13.05: Oppmøte ved rasteplass (se kart). Servering av kake, frukt og kaffe.
13.05-13.15: Velkommen til ryddeaksjon v/Andrea Rishatt og Kristine Heistad fra DNV
13.15-13.30: Hold Norge Rent
13.30-13.40: Nordre Land kommune v/ordfører Ola Tore Dokken og miljørådgiver Endre Engebretsen
13.40- 15.30: Rydding av villfylling
15.30: Avslutning

Villfyllinger er tidkrevende og kostbart å rydde

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har kartlagt 33 fyllinger i vannområdene Randsfjorden og Mjøsa, hvorav 10 er ferdig ryddet. Resultatet ble ca. 17 tonn med avfall. Dette hadde ikke latt seg gjøre uten den utrolige innsatsen til de lokale kommunene og skoler, lag og foreninger. 

Du kan rydde gjennom hele Strandryddeuka!

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter organiserer ryddeaksjoner i Innlandet i forbindelse med den nasjonale ryddedugnaden 5. – 20 september. Skoleklasser, lag og foreninger, samt andre frivillige som ønsker å være med å rydde kan melde seg på ved å sende epost til andrea@dokkadeltaet.no eller kristine@dokkadeltaet.no. Dokkadeltaet deler ut ryddeutstyr og organiserer avfallshåndtering med Horisont.

Ryddingen av villfyllinger vannområdene Randsfjordene og Mjøsa er finansiert av Handelens Miljøfond (HMF).

Kontakter

Mari Mo OsterheiderFagleder for landforsøpling

Mari vet at forsøpling på land til slutt ender som forsøpling i havet. Hun fokuserer derfor på landbaserte forsøplingskilder som engangsgriller, sneip og engangskopper.

+47 905 69 619mari@holdnorgerent.no

Bilder

Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent
Hold Norge Rent
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo

400 01 438https://holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Følg saker fra Hold Norge Rent

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hold Norge Rent på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Hold Norge Rent

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom