Mattilsynet

Invitasjon: Åpent presentasjonsmøte om nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Del

Tirsdag 7. juni overleverer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) resultater fra en nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold til Mattilsynet.

Illustrasjonsfoto: Gregor Moser, Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Gregor Moser, Unsplash.com

Fisk inneholder næringsstoffer som er bra for helsa, men kan også inneholde miljøgifter og andre skadelige stoffer.

Hvilke konsekvenser får det hvis befolkningen fortsetter med dagens inntak av fisk, eller øker inntaket opp til helsemyndighetenes anbefalinger?

Nytte- og risikovurderingen er basert på systematiske kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom fisk i kosten, og helse.

VKM har vurdert nytte og risiko av fisk i norsk kosthold to ganger tidligere, i 2006 og i 2014. Bakgrunnen for at Mattilsynet har bedt om en ny vurdering, er at det er kommet nye relevante data. Mattilsynet skal bruke nytte- og risikovurderingen til å oppdatere råd og advarsler om fisk til den norske befolkningen.

Her er lenke til oppdraget.

Tid: 7. juni kl. 13.00 – 14.30

Sted: Auditoriet “Fabrikken”, Sundtkvartalet, Lakkegata 53, Oslo

Påmelding: Klikk på denne lenken og fyll ut skjemaet. Påmeldingsfrist er fredag 3. juni.

Program:

  • Velkommen ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø
  • Om bakgrunnen for oppdraget v/Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet
  • Om VKM og arbeidet med rapporten v/Harald Gjein, direktør i VKM
  • Resultater og konklusjoner v/ professor Lene Frost Andersen, faglig leder av arbeidet, og nestleder i VKMs faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
  • Spørsmål fra salen til deltakerne

Møtet blir også overført digitalt. Stream blir sendt på VKMs YouTube-kanal. Møtet blir også streamet sees på Mattilsynets Facebook-side, som et Facebook Live arrangement.

Bilder

Illustrasjonsfoto: Gregor Moser, Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Gregor Moser, Unsplash.com
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom