Riksantikvaren

Invitasjon - Skogfinsk fagdag med fire fredningsmarkeringer

Del

Lørdag 2. oktober kl 12.00 markeres fire fredninger av skogfinske kulturminner på Svullrya Gamle skole i Grue Finnskog i Innlandet fylke. Riksantikvar Hanna Geiran taler og vil være tilgjengelig for intervju.

Vindusskodde med initialer og tegn fra ria fra Revholtet, et fredet skogfinsk kulturminne som står på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto: Hedmark fylkeskommune
Vindusskodde med initialer og tegn fra ria fra Revholtet, et fredet skogfinsk kulturminne som står på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto: Hedmark fylkeskommune

Arrangør er Norsk Skogfinsk Museum i samarbeid med Riksantikvaren.

Tidligere i år fredet Riksantikvaren røykstua på Askosberget i Grue kommune og ria fra Revholtet som står på Glomdalsmuseet i Elverum. Den 2. oktober freder Riksantikvaren ytterligere to skogfinske kulturminner, torpene Hytjanstorpet og Sollien, i Grue Finnskog i Innlandet. Da feires også disse fire kulturmiljøene knyttet til skogfinnene i Norge med en skogfinsk fagdag.

Program:  
Arrangement for markering av fredning av fire skogfinske kulturminner
Lørdag 2. oktober 2021 kl 12.00
Svullrya gamle skole, Furubergsvegen 42, Svullrya, Grue Finnskog

Fredningsmarkeringer for:

Askosberget, øvre (Grue Finnskog)

Ria på Glomdalsmuseet (fra Revholtet, Grue Finnskog)

Sollien, østre (Grue Finnskog)

Hytjanstorpet (Grue Finnskog)

Det vises også en utstilling om flere av de fredede skogfinske miljøene og kulturminnene på Finnskogen.

Program

12.00   Dag Raaberg ønsker velkommen på vegne av Norsk Skogfinsk Museum.

12.10   Musikkinnslag av Sinikka Langeland.

12.20   Riksantikvar Hanna Geiran snakker om Riksantikvarens satsing på skogfinske  kulturminner

  • Utdeling av fredningsbevis til eierne av de fire fredede kulturminnene.

13.00  Presentasjon av utstillingen v/ Marit Vestvik, Riksantikvaren.

  • Tid til mingling og til å se på utstillingen.
  • Enkel servering.

13.30  Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum, snakker om behovet for oppmerksomhet på skogfinsk kulturarv.

14.10  Kristina Skåden, Maihaugen, snakker om arbeidet med dokumentasjon av ria fra Revholtet.

14.30  Innlandet fylkeskommune viser en kort film som er laget fra Hytjanstorpet.

14.40  Avslutning v/ Norsk Skogfinsk Museum.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Vindusskodde med initialer og tegn fra ria fra Revholtet, et fredet skogfinsk kulturminne som står på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto: Hedmark fylkeskommune
Vindusskodde med initialer og tegn fra ria fra Revholtet, et fredet skogfinsk kulturminne som står på Glomdalsmuseet i Elverum. Foto: Hedmark fylkeskommune
Last ned bilde

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom