Sparebanken Vest

Investorer i kø for egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

Del

Bergen, 22.11.2019: Sparebankstiftelsen Sparebanken Vests nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest var sterkt overtegnet, og mer enn 6 000 benyttet seg av tilbudet rettet mot private investorer.

Etter nedsalget er bankens markedsverdi er på 6,2 milliarder kroner. Stiftelsen har solgt egenkapitalbevis til en pris på kroner 56,50 per bevis og en totalverdi på 2,6 milliarder kroner.

Tilbudet av egenkapitalbevis ble sterkt overtegnet, med stor interesse fra utenlandske og norske institusjonelle investorer. Samlede tegninger utgjorde i overkant av 10,5 mrd. kroner på fastsatt tilbudspris NOK 56,50.

Det offentlige tilbudet til private investorer ble også svært godt mottatt, med tegning på om lag 1,3 milliarder kroner fra i overkant av 6 000 investorer. Private investorer fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør har tegnet seg, og alle fylker er representert blant investorene.

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest vedtok 6. november å foreta et betydelig nedsalg av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest mottatt etter konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital vedtatt i bankens styre 31.oktober 2019.

- Sparebanken Vest er svært tilfreds med den meget gode mottagelsen banken og nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har fått i markedet. Gjennom konverteringen og nedsalget har banken fått en børsverdi som er på linje med tilsvarende banker, noe som vil legge et godt grunnlag for økt likviditet og en mer effektiv prising av egenkapitalbeviset i Sparebanken Vest. Det er gledelig at så mange har tro på vår modell og vår strategi. Med lav kompleksitet, lav risiko på lånebok og sterke resultater har Sparebanken Vest et solid fundament for videre vekst, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth.

- Vi har etter nedsalget fått flere institusjonelle investorer, både utenlandske og norske. Ikke minst har banken fått en betydelig økning i private investorer, spesielt fra bankens hjemmemarkeder. Det er også meget gledelig at bankens ansatte viser stor tro på egen bank ved at de har økt sin investering i banken med 40 millioner kroner. Om lag 540 av bankens ansatte eier nå egenkapitalbevis i banken. Sparebankstiftelsen er nå blitt en meget kapitalsterk og likvid stiftelse, som ytterligere styrker bankens kapitalbase, sier Kjerpeseth

For ytterligere informasjon, se børsmelding av 22. november: https://newsweb.oslobors.no/message/490027

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
For finansmarkedet:
Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef, tlf.: 951 98 430, e-post: jan.kjerpeseth@spv.no

Frank Johannesen, Konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971, e-post: frank.johannesen@spv.no

Bjarte Fauske, Direktør Økonomi og IR, tlf.: 915 61 698, e-post: bjarte.fauske@spv.no

For presse:
Johannes Dobson, Kommunikasjonssjef, tlf.: 906 77 262, e-post: johannes.dobson@spv.no


Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Bilder

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom