DLA Piper

Investorer forventer datasenter-boom

Del

2018 ble et rekordår for investeringer i datasentre i Europa. I følge en rapport bestilt av det globale advokatfirmaet DLA Piper, som publiseres i dag 3. desember, vil denne trenden forsterkes ytterligere i årene fremover.

50 ledere innen bank- og finanssektoren, investormiljøer, telekommunikasjonsbransjen, samt drivere og utviklere av datasentre har besvart undersøkelsen som ble gjennomført av Acuris Studios i tredje kvartal 2019. Respondentene holder til i et bredt utvalg av europeiske land, inkludert Norden.

Hele 92% av respondentene i undersøkelsen forventer at den samlede verdien av investeringene i Europas datasenterinfrastruktur vil øke betraktelig i løpet av de neste 24 månedene.

Datasentre benyttes til ekstern lagring, prosessering og distribusjon av store datamengder og antas for tiden å binde opp 3-4% av verdens kraftproduksjon[1].

I følge rapporten «European Data Center Investment Outlook: Opportunities and Risks in the Months Ahead», forventes det en økning i investeringer på mellom 10% og 29% i løpet av de neste to årene.

Data fra Acuris viser at det i første halvår av 2019 allerede har vært en betydelig økning i investeringene - hvor 1 milliard euro har flommet inn i datasentre-markedet i første halvår alene, sammenlignet med totalt 1,5 milliarder euro for hele 2018.

Brexit-usikkerhet

Usikkerheten knyttet til Brexit har skapt uro i markedet. Samtlige respondenter mente at Brexit har hatt en negativ innvirkning på markedet, og 56% av investorene gikk så langt som å si at den negative effekten har vært «betydelig». Samtidig har den svake utviklingen til det britiske pundet gjort investeringer i infrastruktur i Storbritannia attraktivt for investorer med tilhold i eurosonen.

I en stadig mer sammenvevet verden, med voksende behov for datalagringsfasiliteter, forventer respondentene at leiekostnadene vil øke. Over en tredjedel forventer at økningen vil være på 10% eller mer.

Flertallet av de spurte peker på Tyskland som det europeiske landet som vil se den største veksten i prosjektinvesteringer de neste 24 månedene. Det forventes også at Storbritannia vil nyte godt av veksten, sammen med Nederland og Frankrike.

Partner DLA Piper UK, Martin Nelson-Jones, kommenterer funnene:
"Investeringer i europeiske datasentre har tilspisset seg den siste tiden, og transaksjonsverdiene har nådd nye høyder. Tall for første halvår av 2019 gir en sterk indikasjon på at vi kan forvente nok et rekordår. Selv om det er langt fra risikofritt, er datasentre attraktive investeringsobjekter for mange investorer.»

Anthony Day, spesialist på immaterialrett og teknologi i DLA Piper, følger sin kollega:

“Hva gjør datasentre så attraktive for mange investorer? Mens investeringene kan innebære et høyere risikonivå sammenlignet med annen infrastruktur, øker etterspørselen etter big data, nettskytjenester, kunstig intelligens og Internet of Things betraktelig. Makrotrenden er at disse teknologiene gir betydelig økt etterspørsel etter data og digitale tjenester og i forlengelsen av dette, bygninger og utstyr som må til for å fasilitere bruken».

European Data Centre Investment Outlook: Opportunities and Risks in the Months Ahead publiseres i dag 3. desember.

Metode:

Undersøkelsen ble utført av Acuris Studios, på vegne av DLA Piper, i tredje kvartal 2019.

50 ledere fra Europa, inkludert Frankrike, Italia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Norden, Øst-Europa, Storbritannia og Irland har besvart undersøkelsen.

25 av respondentene har tilhold i bank- og finanssektoren og har gitt lån til til minst ett datasenterprosjekt i Europa de siste to årene, mens de resterende 25 respondentene er aktører innen private equity (oppkjøpsfond), telekommunikasjonsbransjen, datasenteroperatører og utviklere som har investert i datasentre i Europa de siste to årene.

Undersøkelsen bestod av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative spørsmål. Resultatene ble innsamlet og analysert av Acuris Studios, og er gjennomgått sammen med DLA Piper. Alle besvarelser er anonymiserte og presenteres samlet.

[1] https://pdf.euro.savills.co.uk/european/savills-european-datacentres---april-18-final.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om DLA Piper

DLA Piper
DLA Piper
Bryggegata 6
0250 Oslo

+47 24 13 15 00http://www.dlapiper.no
  • DLA Piper er et globalt advokatfirma med kontorer i mer enn 40 land og et av verdens største advokatfirmaer.
  • DLA Piper er Nordens største advokatfirma med fem kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, med mer enn 450 advokater og totalt 650 ansatte.
  • I Norge har selskapet kontorer på Aker Brygge med 90 advokater.
  • For mer informasjon besøk www.dlapiper.com (globalt) eller www.dlapiper.no (Norge).

Følg saker fra DLA Piper

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DLA Piper på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DLA Piper

Kaare Oftedal blir ny managing partner i DLA Piper i Norge27.12.2017 11:29:40 CETPressemelding

Kaare Oftedal blir ny managing partner i DLA Piper i Norge når Hans Christian Brodtkorb styrker fokus på DLA Piper sin nordiske vekststrategi. Brodtkorb har vært managing partner og ledet DLA Piper i Norge siden 2013. I denne perioden har firmaet økt omsetningen med hele 71 prosent fra 153 millioner i 2013 til 262 millioner i 2017. Samtidig har selskapet i perioden økt fra 76 ansatte til 120 ansatte ved inngangen til 2018.

Kjell-André Honerud til DLA Piper fra Føyen Torkildsen AS: DLA Piper styrker team med fokus på entreprise, offentlig anskaffelser og OPS-prosjekter22.8.2017 12:41:49 CESTPressemelding

DLA Piper fortsetter veksten i Norge og styrker sitt team innen eiendom, entreprise, offentlig anskaffelser og OPS-prosjekter gjennom å rekruttere Kjell-André Honerud fra Føyen Torkildsen som ny partner. DLA Piper ble nylig det største advokatfirmaet i Norden ved at det danske advokatfirmaet LETT med over 300 ansatte gikk inn i DLA Piper med virkning fra mai 2017. DLA Piper har 600 ansatte i Norden, 4.200 advokater internasjonalt og er representert i mer enn 40 land.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom