Felleskjøpet Agri

Investerer 50 millioner kroner i nytt verksted på Hamar

Del

Felleskjøpets avdeling på Hamar er en av de største i landet. Verkstedet, som er et av de travleste i hele Felleskjøpet, skal nå utvides og moderniseres kraftig.

Felleskjøpet Agri er med sine 11 fabrikker, 104 butikker og 40 verksteder ett av de viktigste selskapene for varer, tjenester og service til den norske bonden. Hamar-regionen er etav områdene hvor vi har størst virksomhet med kornmottak og kraftfôrfabrikkpå Stange, og en stor avdeling i Hamar. Nå utvides satsningen ytterligere med nytt verksted på 1500 kvadratmeter.  

– Vi har rett og slett kapasitetsproblemer på verkstedet vårt i Hamar. Det er det nest største verkstedet vårt målt i omsetning, og det til tross for at verkstedhallen er ganske liten. Dette skal vi nå gjøre noe med og vil det neste året investere over 50 millioner kroner i et helt nytt bygg. Dette kommer kundene til å merke, og ikke minst våre ansatte som får et topp moderne verksted hvor de kan skru John Deere og alle andre maskiner og redskaper, sier Frode Dahl, maskindirektør i Felleskjøpet Agri. 

Med et grunnareal på 1500 kvadratmeter og opp mot 20 «skruplasser» i den nye verkstedhallen vil servicegraden til kundene bli bedre. Større areal ogmoderne utstyr vil også bedre helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Dagens verksted vil gjøres om til maskinutstillingshall når det nye verkstedet står klart.  

Planlagt åpning i mars 2022 

Det er Felleskjøpets eget eiendomsselskap,Agri Eiendom AS, som er byggherre i prosjektet. Anbud på jobben har vært ute og Agri Eiendom er nå i sluttforhandlinger med entreprenør. Byggestart avhenger av de siste godkjenningene fra kommunen.  

– Behovet for et større verksted på Hamar er et prosjekt vi har jobbet lenge med internt i Felleskjøpet. Nå er prosjektet godkjent av vårt styre og vi avventer de siste avklaringene fra kommunen før vi starter arbeidene. Dette er en betydelig investering fra vår side, og en stor satsing som bøndene i innlandet og våre ansatte vil nyte godt av i mange år fremover, sier Henrik Krogh, daglig leder i Agri Eiendom. 

Dersom planlagt byggestart overholdes vil det nye verkstedet være klart til åpning i månedsskiftet mars/april 2022.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Konsernet Felleskjøpet Agri har en omsetning på 17,3 milliarder og 4080 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Felleskjøpet Agri

Anker Infor-saken til Høyesterett16.9.2021 08:48:17 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri ble i dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 13. juli 2021 dømt til å betale Infor erstatning på 84 millioner kroner med tillegg av renter, og saksomkostninger på 50 millioner. -Vi mener dommen har klare rettslig prinsipielle spørsmål som må klargjøres, mellom annet for hvordan utfordringer i store IT-prosjekter i privat og offentlig sektor blir håndtert mellom partene, og at disse spørsmålene er av stor samfunnsmessig betydning. Vi har derfor anket saken til Høyesterett, sier Trine-Marie Hagen, økonomidirektør i Felleskjøpet Agri.

Halvårsresultat 2021, Felleskjøpet Agri: God drift og fremgang i flere markeder16.8.2021 11:07:23 CEST | Pressemelding

Felleskjøpet Agri hadde i første halvår 2021 et resultat før skatt på 373 millioner kroner. De underliggende resultatene er gode, men resultatet preges negativt av avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor. Fremgangen Felleskjøpet oppnår i markedet er et resultat av god drift og kostnadskontroll, økt omsetning i detaljhandelsvirksomheten og positive valutaeffekter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom