Forskningsrådet

Investerer 135 millioner i kommersielt lovende forskningsprosjekter

Del

Veien fra lovende forskningsresultat til markedet kan være lang og risikofylt. Med disse pengene kan forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper videreutvikle produktene sine, så de kan bli kommersielle suksesser.

- Vi er opptatt av at forskning skal komme samfunnet til gode. I år har vi derfor økt pengepotten, slik at bedriftsgründerne skal ha enda større mulighet til å oppnå de resultatene de ønsker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

- Slike prosjekter må ikke forveksles med å være støtte til markedsavklaring og forretningsutvikling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. – Dette er midler til videre forskning og utvikling som går til bedrifter med spesielt lovende løsninger eller produkter hvor det er behov for kunnskapsmessige eller teknologiske avklaringer før ideen er moden for et marked. 

Blant bedriftene som får støtte er:
NTNU Technology Transfer AS som utvikler et nytt system (ViSiBeam) som skal overvåke fosteret under fødselen og bidra til å forhindre hjerneskade og andre fødselskomplikasjoner sammenlignet med metoder som er tilgjengelige i dag. 

Oslo Universitetssykehus HF, skal videreutvikle metoder for automatisert, maskinbasert analyser av kreftprøver utviklet av selskapet DoMore.

Ard Innovation AS på Ås skal verifisere en ny, miljøvennlig metode for behandling av trevirke utendørs og i vann. Metoden skal erstatte impregneringer med metaller, eller tjære/kreosotbehandling og være mer miljøvennlig. Polysorb kan dermed potensielt erstatte miljøfarlige kjemikalier på en miljømessig og kostnadseffektiv måte.

– Den tidlige fasen i kommersialiseringsprosjektene er preget av høy risiko og mangel på kapital, sier områdedirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. - I denne fasen må prosjektene spisses og fokus må rettes på problemstillinger som er viktig å avklare før noen vil bruke, kjøpe, eller investere i prosjektene. Da trenges offentlig støtte og det er det som er hensikten med kommersialiseringprosjektene.

Forskningsrådet mottok totalt 66 søknader fra forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper til fristen 25. september. Alle søknadene blir behandlet av flere eksperter som samlet har erfaring fra markedet prosjektet skal inn i, entreprenørskap og investering i tidligfase prosjekter. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom